Om Træna

Dette bildet taler for seg; Træna kommune må være blant de 1 vakreste kommunene i landet. Lengst vest i havet, med øya Sanna som blikkfang og ruvende landemerke, har øyriket hatt en magnetisk effekt både på folk og fugl i minst 9000 år - da de første træntramperne beviselig satte sine bein her ute for første gang. Siden da har her blitt trampet mer eller mindre uten mål og mening inntil Træna Trampers gjenoppdaget øyas fulle potensiale rundt siste årtusenskifte. Det er det denne nettsida i bunn og grunn handler om.

Husøya og Sanna anno oktober 2013. Foto: Terje Kolaas

Å trampe Træna fra nord til sør er så godt som umulig med mindre du heter Jesus eller er havsvale. Træna består nemlig av et utall øyer hvorav 5 er bebodde av trænværinger. Husøya har mest folk, vegetasjon og hager og har dessuten tilgang til alle de stimuli en nordvestvindpreget feltornitolog måtte få behov for. Her er butikk, pub og gjestegård med fantastisk mat og overnatting. To forholdsvis store åkre blir slått i midten av september hvert år - noe som er gunstig for erlene og piplerkene på øya. I sør ligger et sumpområde med en forholdsvis solid granplanting - et glimrende tilfluktssted for fugl når været herjer som verst. Husøya mangler imidlertid gode lokaliteter for vadefugl og havfuglskåding. 

Granplantinga på Husøya er gull for troster og andre trekkfugler - spesielt i ruskete vær. 
Fra området rundt kirkegården på Husøya
Husøya har mest folk, hager og vegetasjon. Bombegresset rundt kirka er fint å trampe i. En starrsanger hadde tilhold her i 2013.
Træna er velsigna med forholdsvis hyppig hurtigbåtforbindelse til og gjennom øyriket - for eksempel til Selvær som ligger ca 20 minutter med hurtigbåt nordover. Selvær har rundt 60 fastboende, har mange fantastiske hager og er bedre utstyrt med vaderhabitater enn resten av Træna. For å booste artslista er derfor en tur til Selvær en god idè. Polarsirkelen deler Træna i to, så mens det er mørketid på Selvær soler husøyværingene seg i glansen. 

I tillegg til fine hager kan Selvær by på fine laguner for vadefugler.
Mellom Husøya og Selvær ligger Holmen og Sandøya som begge hadde mange fastboende tidligere, men som nå bare har noen få bebodde hus og forholdsvis ganske lite fuglevennlig vegetasjon. 

Fra Sandøya - mye piplerkepotensiale i lyngheiene, og to fine hager lengst nord på øya.

Ytterst i øyriket ligger enorme Sanna - selve symbolet for Træna. Her er det mange fine hager og meterhøyt bombegress så langt øyet kan se. Fra utsida er det åpent hav og fine forhold for havfuglskåding. Dessuten er det mye som tyder på at havsvaler hekker her ute. 
Sanna anløpes flere ganger daglig med hurtigbåt fra Husøya. Skyggen av den berømte Trænstaven nederst til høyre i bildet. Foto: Terje Kolaas
Havfuglskåding fra Sanna

Træna Trampers har som målsetting å besøke Husøya (hvor vi har base), Sanna og Selvær minimum èn gang hvert år - da fortrinnsvis om høsten. Representanter for slagsen har gjennomført nettopp dette helt siden i 2001 da TKo for første gang besøkte øya i gråspurvembets medfør og på sin første landkjenning så 3 båndkorsnebb fly over hurtigbåtkaia. Først i 2009 startet den mer organiserte Træntrampen med intensiv krattlusking gjennomført av flere utholdende feltornitologer over en liten ukes periode. Træna sett fra oven - filmet i oktober 2013 av TKo og RRi. 1 kommentar: