mandag 26. september 2022

Træntramp 2022

26. september 2022

Bøksanger bak helseheimen hælse heim 

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, VKS, RRi, TSø 

Rosiner i pølsa: sibirpiplerke, hauksanger bøksanger, gulbrynsanger, svartmeis, polarsisik, (Sanna), flaggspett (Sanna), siland (Sanna), ringtrost (Sanna)

Vær: Liten kuling fra Sør, skyfri himmel problemfri time. Varmt og fint. Håpløse trampeforhold.   

Antall arter: 38 (Husøya), 31 (Sanna)

Antall ringmerket: 2 (bjørkefink, grønnfink)

Nettlokaliteter: 06:30-11:00. Feskgjellan, reservoaret, Ivarhåjen, Magnehagen

Nok en dag preget av i overkant med sol og i overkant med blæst. Håpløse forhold for krattlusking og nettfangst på Husøya, så vi mønstra like så godt på skuta hass Svein Håkon og satte kurs mot Sanna. Trampa kjærlighetsstien på utsida av øya akkompagnert av skvatrende ringtrost, retta teleskopene mot Blåmyra og produserte noen forbitrekkende ærfugler, havsuler, havhester og noen små mørke som vi aldri helt fikk artsbestemt på skikkelig vis. Dæm e jo så lik aill dæm der fuglan... En trekkende flaggspett på utsida av Trænstaven stikker av med prisen for dagens mest malplasserte...

Forøvrig greit med fugl i krattene på Sanna, med blant annet polarsisik og fuglekonge. Og når sant skal sies har også Husøya levert gamle kjenninger som sibirpiplerke, bøksanger, hauksanger og gulbrynsanger. Så helt rævvarævva er det ikke, sjøl om svisken i wienerwürsten fortsatt mangler...

Træna pirates

Sanna skåders

Kjerkhellar`n knisers

Gapahuken glaners

Heilo i heia. Foto: TSø

Polarsisik aka Polaren Pär på Sanna... Foto: TSø

25. september 2022

Dagens dobbel; noen få gulbrynsangere holder fortsatt koken

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, ASø, VKS, RRi, TSø 

Rosiner i pølsa: sibirpiplerke (2), turteldue, gulbrynsanger, bøksanger, møller, rødstjert, tårnfalk, havhest, svartmeis, polarsisik

Vær: Regn i natt. Liten kuling fra SSV hele dagen og lettskyet, sol og pent. Håpløse trampeforhold.   

Antall arter: 50

Antall ringmerket: 16 (fordelt på 10 arter)

Nettlokaliteter: 06:30-18:30. Feskgjellan, fotballbanen, reservoaret, trostedalen, grønnfjøset, bombehagen

Våkna opp til en vindfull dagen derpå fårikål, både innvortes og utendørs. Utendørs såpass drøy blæst at oppsetting av bruk ble begrenset til de minst vindutsatte nettene. I tillegg har to nye nett blitt utprøvd i de mindre vindutsatte og mer gråspurvutsatte hagene til Ingeborg og Magne. Var ikke noe nevnverdig suksess, det heller. Antallet nymerkede fugler  er altså å kategorisere som minimalt, dog imponerende fangstforholdene tatt i betraktning...

Til tross for håpløse forhold har det i tillegg til de gamle kjenninger sibirpiplerke, turteldue og bøksanger, blitt trampa frem opptil flere nye turarter. Iherdig krattlusking har bragt på det rene at et titalls fuglekonger, to grankorsnebb, en rødstjert og en tårnfalk har ankommet øya. Gudene må vite hva annet vinden har blåst utover, men som nettopp vinden gjør det umulig å finne...

Hardtramping av Blåmyra har også resultert i nye turarter. Mest nevnverdig er det at mens BNy fant havhesten, fant Vidar Theisten...

Turteldue. Samme som i går. Trolig samme som i mårrå... Foto: ASø

Bjørkefinken er fin i rætt løset... Foto: ASø

Blåmyra sett fra Hikelen... Foto: RRi

Lønsjbreik. Foto: Brownie-TSø   

Meddagsbreik


24. september 2022

Busksanger`n holder koken... Foto: Asø

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, ASø, VKS, RRi 

Rosiner i pølsa: busksanger, sibirpiplerke (3), hauksanger, turteldue, gulbrynsanger (30), bøksanger, møller, svartmeis, polarsisik

Vær: Regn i natt, men så godt som vindstille og tungskyet perfekt resten av dagen. Svakt vinddrag fra SSV. Strålende trampeforhold.   

Antall arter: 48

Antall ringmerket: 69 (rødvingetrost, sisik)

Nettlokaliteter: 06:30-18:30. Feskgjellan, fotballbanen, kjerkgård`n, reservoaret, skjøttarbanen, trostedalen, grønnfjøset, bombehagen, åkerkanten, sørsumpen, sørkrattet, sørhagan, sørheisen

Nok en suveren dag i Træna, sjøl om premierosinen i gladpølsa uteblir. Generelt mye av det samme som i går, men ett og et halvt snes gulbrynsanger er stas! Busksangeren gjenfunnet med ring i Museumshagen, minst tre sibirpiplerker fortsatt sånn her og der, og turteldua holder koken i Vidarkrysset. Nyankomster er definitivt to bøksangere i henholdsvis Feskgjellan og Vidarkrysset, og en hauksanger i Frisørhagen. Ellers lite nytt fra østfronten...

Etter at TSø aller nådigst fikk innpass til Sonjaslottet i kveld (til tross for sitt grove og knapt tilgivelige sideprang/overtramp på Sklinna tidligere i høst), er Træna trampers fulltallig. Tolv bein skal flattrampe og krattluske øya i morgen. DA!!

Gladfugl i frisørhagen; hauksanger



Dagens dobbel; en av over 30 gulbrynsangere i dag!

Lønsj

23. september 2022

Trænas tiende busksanger!

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, ASø, VKS, RRi 

Rosiner i pølsa: busksanger, sibirpiplerke (4), turteldue, gulbrynsanger (15), svarthvitfluesnapper, møller, svartmeis, polarsisik

Vær: Regn til mårråns, men så godt som vindstille og tungskyet perfekt resten av dagen. Strålende trampeforhold.   

Antall arter: 43

Antall ringmerket: 32 

Nettlokaliteter: 10:00-18:30. Feskgjellan, fotballbanen, kjerkgård`n, reservoaret, skjøttarbanen, trostedalen, grønnfjøset, bombehagen, åkerkanten, sørsumpen, sørkrattet, sørhagan, sørheisen

Aldeles suvveren dag i Træn. I tillegg til gladfuglene fra fordums dager, har nattens vedvarende regnvær ført adskillige mengder nyankommere til øen. Det koker med trost og adskillig flere gransangere, to løvsangere og en respektabel mengde gulbrynsangere har ankommet siden i går. Det vi trodde var ei enslig sibirpiplerke, viser seg å være minst 4, da to har holdt seg sammen hele dagen i tillegg til enklinger både her og der. Dagens høydare må dog være at Trænas tiende busksanger fant veien til nettmaskene ved fotballbanen.

I morgen er det den 24. september, en nærmest religiøs dato i træntrampens historie. TSø har blingsa på rutetabellen til ferja, og kommer seg ikke ut før til kvelds. DA...

Kjøkkenet i Sonjaslottet er forvandlet til feltstasjon i anledning busksangerfangst

Dagens dobbel; en av minst 15 gulbrynsangere

Turteldua holder koken. Foto: ASø

En av dagens fire sibirpiplerker... Foto: ASø

To av dagens fire sibirpiplerker...

De samme to av dagens fire sibirpiplerker...

22. september 2022

Dagens dobbel; 7 gulbrynsangere i dag

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, ASø, VKS, RRi 

Rosiner i pølsa: sibirpiplerke, turteldue, gulbrynsanger (7), møller, svartmeis, polarsisik

Vær: I overkant med vind og regn til mårråns, men levelige 6-8 m/s fra SSØ til æftas. 14 grader.  

Antall arter: 41

Antall ringmerket: 28 (rødvingetrost, grønnfink, gråsisik)

Nettlokaliteter: 10:00-18:30. Feskgjellan, fotballbanen, kjerkgård`n, reservoaret, skjøttarbanen, trostedalen, grønnfjøset, bombehagen, åkerkanten, sørsumpen, sørkrattet, sørhagan

Påfyll med vesentlig antall trampers har dessverre ikke påvist vesentlig påfyll med fugl. Stort sett samme tralten som tidligere, med sibirpiplerka både her og der, turteldua rundt Vidarkrysset og hyggelige antall gulbrynsangere all over. Eneste tegn på noe nyankomment er en polarsisik og en bokfink på Sylvianeset, og en hagesanger ved Feskgjellan. 

Heldigvis har vi rikelig med fårikål, og tramperslivet er herlig....

Turteldua holder koken
Dokufoto av sibirpip. Knapt...

BNy hæng med, hæng med i svingan - syklitj nå fortar enn det

Polaren Pär aka polarsisik på Sylvianeset

Heisnett in progress

VKS har oppdaga halvprishylla og gliser dollargliset


21. september 2022

...og sånn gikk kvelden...

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy  

Rosiner i pølsa: ingen

Vær: Liten storm fra sør og horisontalt regn  

Antall arter: 8

Antall ringmerket: 0

Nettlokaliteter: ingen bruk i bruk

...og dagen den gikk sånn...


20. september 2022

Årets første hauksanger er alltid et høydepunkt!

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy  

Rosiner i pølsa: sibirpiplerke, hauksanger, gulbrynsanger (12), bøksanger, møller, trepiplerke, svartmeis

Vær: Vindått fra Nord til mårråns, men velsigna vindstille og fantastiske forhold fra sånn middags.  

Antall arter: 42

Antall ringmerket: 64 (rødvingetrost, grønnfink, gråsisik)

Nettlokaliteter: 06:30-19:00. Feskgjellan, fotballbanen, kjerkgård`n, reservoaret, skjøttarbanen, trostedalen, grønnfjøset, bombehagen, åkerkanten, sørsumpen, sørkrattet, sørhagan

Finfin dag i Træna, sjøl om de sårt ønskede, nesten forventede og fullt fortjente nye artene for Vestpalearktis ikke har dukka opp. Dog litt trøst i at sibirpiplerka var lydhør ved Vidarkrysset i formiddag, sjøl om den kompliserende nok fikk selskap av ei trepiplerke i Sørhagene noen timer etter. Claiming på lyd utgår med andre ord! 

Forøvrig har årets første hauksanger hoppa rundt i hagen til Ingeborg, årets første bøksanger hang i bruket i Trostedalen, og et tosifra antall gulbrynsangere har thiuhuitta stort sett over alt. 

Det var i dag vi skulle trampe frem det store, for i morgen meldes det ragnarokk. DA...

Træna trampers første ringmerkede pilfink noen sinne!

Træna trampers første ringmerkede bøksanger- i år!


Træna trampers første ringmerkede svartmeis - siden 2015!

Trepiplerke koser seg glugg ihjæl på klesnora til legen i Sørhagene

Dagens dobbel - og en av dagens 12 gulbrynsangere!


19. september 2022

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy  

Turteldua holder koken ved Vidarkrysset

Rosiner i pølsa: turteldue, gulbrynsanger

Vær: Stiv kuling fra nord og tungt regn store deler av dagen. 10 grader. 

Antall arter: 31

Antall ringmerket: 0

Nettlokaliteter: Intet bruk i bruk

Dagen har i stor grad gått med til kurering av tømmermenn etter nattas krabbefest, jobbrelatert innesitting og drittværrelatert innesitting. Turteldua holder koken ved Vidarkrysset og en gulbrynsanger bak Hælseheimen hælse heim. Vær og vind skal løye til i morgen. DA...

Regnbue over Frisørhagen - det er der rosinen skal finnes i morgen!

18. september 2022

Trænas sjette lappsanger - sjekk den overøyastripa!

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, Rana rampers  

Rosiner i pølsa: Lappsanger, turteldue, tundrapiplerke, sibirpiplerke, gulbrynsanger (3), møller, svartmeis, pilfink (8)

Vær: Regnbyger i natt og til mårråns. NØ-bris, lettskyet pent, 14 grader varmt. 

Antall arter: 44

Antall ringmerket: 3

Nettlokaliteter: 15:00-18:00. Feskgjellan, fotballbanen, kjerkgård`n, reservoaret, skjøttarbanen, trostedalen, grønnfjøset, bombehagen, åkerkanten, sørsumpen, sørkrattet, sørhagan

Hjadda, nå begynner pølsa å smake rosin! Fortsatt sånn småtrått mengde- og artsmessig, men Trænas fjerde funn av turteldue i Vidarkrysset til mårråns satte standarden for det som skulle bli en av de bedre dager i trampingas historie. For deretter gikk det slag i slag! Ei sitrepiplerke (sibirpip/trepip) hørt overflygende Sørplantinga, ble kort tid etter gjenoppdaget ved Sylvianeset og der bekreftet å være ei sibirpiplerke. Trænas 36. funn, ingen træntramp uten, og godt med alt som er unnagjort! 

Og som om sibirpip ikke er nok sjelden piplerke på en dag, satte ei veldig vokal tundrapiplerke prikken over pipen i det den kom flygende over Åkerkanten og i retning Sørhagene til æftas. Fuglen ble ikke gjenfunnet tross forsøk, men man må jo nesten være komplett idiot for ikke å se at det suverene dokumentasjonsbildet tatt på ca 200 meters hold, tydelig viser både de to hvite ryggstrekene og tendensen til det hvite vingebåndet som karakteriserer arten. Trænas 10ende (8. iflg NSKF) tundrapiplerke der da...

Men ikke nok med det! Dagen ble smått historisk da oppdagelsen av en gigantisk phylloscopus med ett eneste vingebånd, verdens lengste overøyestripe og fossekalllyd, føyde trænas sjette lappsanger til artslista. Gulbrynsangeren som hoppa rundt i nabotreet nevnes bare i denne bisetningen. 

Dagen har vært over all forventning. I morgen har vi også forventninger. DA skal det bli fart i sakene!

Trænas fjerde funn av turteldue i Vidarkrysset...

...og kryssetendenser fra Rana rampers!

Sølvmedaljen i "Docu-photo of the year award 2022" går til... Overflygende sibirpiplerke. LETT å se kontrastene i hodet på dette bildet. 

Gullmedaljen i "Docu-photo of the year award 2022" går til... Overflygende / landende tundrapiplerke. LETT å se den kraftige hvite strekingen i ryggen på dette bildet.

Dagens enkel; lappsangeren flekser vingebånd.

Aldri nok vingebånd...

17. september 2022

(H)Østens juvèl og dagens dobbel og julaftn
og søttendeseptember på en og samme dag;
årets viktigste fugl, gulbrynsangeren, ved Grønnfjøset!

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, Rana rampers  

Rosiner i pølsa: gulbrynsanger, tundralo, vandrefalk

Vær: NØ-bris, lettskyet pent, 16 grader varmt. 

Antall arter: 31

Antall ringmerket: 79 (Rødvingetrost, grønnfink, brunsisik)

Nettlokaliteter: Feskgjellan, fotballbanen, kjerkgård`n, reservoaret, skjøttarbanen, trostedalen, grønnfjøset, bombehagen, sørsumpen, sørkrattet

Til tross for at uanmeldt nedbør siste natt burde ha pressa uhorvelige mengder trekkende fugler ned på øya, har vi så absolutt ikke all verden å hælse heim om i dag heller. Likevel seiler dagen opp som årets desidert viktigste, ene og alene fordi vår elskede gulbrynsanger endelig viste snurten av seg i området rundt Grønnfjøset. Hvilken uovertruffen lykke! Utover det er en overflygende tundralo det eneste nevnverdige fra felten, da dagen i stor grad har gått med på å rydde nettgater og rigge bruk heller enn til krattlusking. Nettene har imidlertid vist seg produktive, med mengder rødvingetrost og grønnfink. Brorparten av alle sisikene som går i bruket er forøvrig brunsisiker, sjøl om det offisielt er under 100 funn av slagsen i Nordland fra før...

I morgen meldes det drøyt friske vinder. DA skal det bli fart i vindmålerne!


Træna tramper (nest høyrerst) infiltrerer Rana rampers (gjengen fra Birdlife Rana lokallag)...

Dagens gysare; mildt sagt overraskende at den smattende lyden viste seg å komme fra denne fuglen; en gransanger! Når gransangere sier "tzett" varer verden neppe til påske...


 15. - 16. september 2022

Svartmeis er verken årlig eller dårlig i Træna, men er mager
trøst etter to særdeles labre dager... 

Træntrampere i aksjon: TKo + (5-kløveret Rana rampers) 

Rosiner i pølsa: svartmeis (2) Husøy, møller (Husøy), pilfink (3) Husøy, kortnebbgås (overtrekkende), dvergfalk (Husøy, Selvær)

Vær: NØ-bris, lettskyet pent, 15 grader varmt. 

Antall arter: 42 arter (Selvær og Husøya til sammen)

Antall ringmerket: 0

Nettlokaliteter: intet bruk i bruk

Og DERR har man nettopp hatt den tvilsomme ære av å bevitne den tregeste oppstarten av en hovedtramp noen sinne. For makan til trekkfuglfri sone som de trænske øyer de siste to dager skal det trampes langt og lenge og lenger enn langt etter. Selvær viser legendarisk dårlige takter, med INGEN (les: null!) phylloscopussangere eller langttrekkende spurvefugler forøvrig. INGEN!! En bjørkefink og to brushaner representerer de eneste artene som ikke tilhører den faste hekkefuglfaunaen der ute pr i dag, og det hilser ikke akkurat heim...

Husøya er ikke stort bedre, men to svartmeis ved Feskgjellan og en møller ved Bombehagen viser at i det minste tre spurvefugler har kryssa trænfjorden fra fastlandet denne høsten. Dessuten har tre pilfinker infiltrert hordene av gråspurv (som åpenbart har hatt en ekstremt god hekkesuksess denne sommeren) i Sørhagene. 

I kveld ankommer BNy og bombehunde Ebba (Grön). Deretter kommer de resterende trampers som perler for svin spredt utover kommende uke. DA skal det bli fart i sakene - for verre kan det neppe bli.

Det har vært temmelig dødt på fuglefronten de siste to dager. Illustrasjonsbilde. 


Husøya og Selvær har imidlertid hver sin dvergfalk

Gråspurvene på Husøya har fått besøk av tre pilfink

En av Husøyas fire brushaner
Enkelte hevder at brunsisik har sluttet å eksistere, men det finnes da vitterlig flere av slagsen på Husøya for tida...
Dokufoto av Trænas sjeldneste fugl pr dato; møller...