tirsdag 16. september 2014

Træntrampen 2014


15. - 25. SEPTEMBER 2014 - OPPSUMMERING

Årets definitive høydepunkt på Træna; Sibirtrost / Siberian Thrush. Foto: Terje Kolaas 

Træntrampere i aksjon: TKo, ASø, TSø. BNy, VKr, BFu
Rosiner i pølsa: Sibirtrost, Lappsanger, Sibirpiplerke, Rosenstær, Dvergfluesnapper, Bøksanger, Tornskate, Svartryggerle, Gulbrynsanger, Hauksanger, Rosenfink, Skjære, Alkekonge, Storjo, Vannrikse, Kvartbekkasin
Antall arter: 86
Antall ringmerket: 344
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan (2), Reservoaret (2), Bombehagen (2), Sørhagen (2), Ungdomshuset, Skøttarbanen, Grønnfjøset, Sørvågen (2), Sørplantinga (4 åpne en halv dag)

Træntrampen 2014 endte med respektable 86 arter. To av disse, megaene sibirtrost og lappsanger, var nye arter for Træna. I tillegg var tre arter nye for træntrampen, nemlig vannrikse, alkekonge og skjære! Trænas totale artsliste er pr i dag på 222 arter. 152 av disse er observert under træntramp i september/oktober. Se her for total oversikt. 

Nett ble åpnet før soloppgang hver morgen, og med noen få dagers unntak sto netta åpne helt fram til solnedgang. 344 fugler ble ringmerket.

Lappsanger / Arctic Warbler. Foto: Terje Kolaas

Sibirpiplerke / Olive-backed Pipit. Foto: Terje Kolaas

Rosenstær / Rose-collared Starling. Foto: Terje Kolaas
Artsliste 15. - 25. september 2014


Grågås Havørn Brushane Svartbak Gjerdesmett Rødvingetrost Løvsanger Ravn Polarsisik
Hvitkinngås Tårnfalk Kvartbekkasin Krykkje Jernspurv Hauksanger Fuglekonge Stær Furukorsnebb
Krikkand Dvergfalk Enkeltbekkasin Teist Rødstrupe Møller Gråfluesnapper Rosenstær Rosenfink
Stokkand Jaktfalk Storspove Alkekonge Buskskvett Tornsanger Dvergfluesnapper Gråspurv Lappspurv
Ærfugl Vandrefalk Rødstilk Låvesvale Steinskvett Hagesanger Svarthvit fluesnapper Bokfink Snøspurv
Siland Vannrikse Tyvjo Sibirpiplerke Sibirtrost Munk Blåmeis Bjørkefink Sivspurv
Storlom Tjeld Storjo Trepiplerke Ringtrost Lappsanger Kjøttmeis Grønnfink
Storskarv Sandlo Fiskemåke Heipiplerke Svarttrost Gulbrynsanger Tornskate Bergirisk
Toppskarv Heilo Sildemåke Skjærpiplerke Gråtrost Bøksanger Skjære Gråsisik
Gråhegre Myrsnipe Gråmåke Linerle Måltrost Gransanger Kråke Brunsisik

25. SEPTEMBER 2014

Sibirpiplerka i Reservoaret var dagens første fangede fugl.

Træntrampere i aksjon: TKo, BNy, VKr
Rosiner i pølsa: Sibirpiplerke 1 (Reservoaret), Rosenstær 1 (Møringen), Dvergfluesnapper 1 (Barnehagen), Bøksanger 2 (Ivarhåjen + Barnehagen), Gulbrynsanger 1 (Ungdomshuset), Møller 2 (Ivarhåjen + Kirkegården)
Vær: Vindstille fra morgenen. Økte på til VNV laber bris utover dagen. 3 - 6 grader C 
Antall arter: 42
Nett åpnet: kl 05:40. Nett lukket: kl 13:00
Antall ringmerket: 23
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Reservoaret (2), Bombehagen (2), Sørhagen (2), Ungdomshuset, Skøttarbanen, Grønnfjøset, Sørvågen (2)

På grunn av værmeldingas lovnad om storm fra SV og regn, avsluttes træntrampen 2014 noen dager før tida. Sibirpiplerka hang i Reservoaret på den første nettrunden, og må sies å være et verdig punktum for dette årets høstsatsing på Træna. I tillegg ble de fleste av "stamfuglene" sett på sine faste lokaliteter. Lite utskifting av fugl på øya, og i det vi forlater det den ser det nesten ut til at flere fugler flyr rundt med ring rundt beinet enn uten. Ei skjærpiplerke ble siste merkede fugl i 2014 - den andre merkede på Træna gjennom historien. Nå er det i underkant av ett år til neste Træntramp. DA skal det bli fart i sakene!!! Oppsummering av 2014 kommer...


Det brygger til uvær over Træna.
Bøksanger - gammel kjenning med ring
Skjærpiplerke
Rosenstæren fortsatt stabil

24. SEPTEMBER 2014

Trænas første og Norges 8., og definitivt artigste, sibirtrost

Træntrampere i aksjon: TKo, TSø, ASø, BNy, VKr, BFu
Rosiner i pølsa: SIBIRTROST 1 (Ivarhåjen), Sibirpiplerke 1 (Trostedalen), Rosenstær 1 (Møringen), Dvergfluesnapper 1 (Barnehagen), Hauksanger 1 (Selvær), Svartryggerle 1 ("Sentrumsområdet"), Bøksanger 3 (Ivarhåjen + Ungdomshuset), Gulbrynsanger 3 (Barnehagen + ungdomshuset + Selvær), Kvartbekkasin 1 (lekeplassen), Møller 1 (Selvær)
Vær: SØ liten kuling fra morgenen. Vinden løyet og endte opp i vindstille. Skyfritt. Kaldt - 5-8 C.  
Antall arter: 57
Nett åpnet: kl 06:15. Nett lukket: Lukket kl 19:30
Antall ringmerket: 43
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Reservoaret (2), Bombehagen (2), Sørhagen (2), Ungdomshuset, Skøttarbanen, Grønnfjøset, Sørvågen (2)

Fuglegudene er store, og de har vært nådige mot oss denne dag. Særdeles nådige. Den annonserte B-dagen kom døgnet forsinket, men så kom den da så til de grader og til gangs. Rosinen i pølsa hang i nettet på Ivarhåjen kl 14:05. I løpet av det øyeblikket var alt det ornitologiske tungsinn som uunngåelig kan snike seg innpå etter ørtende dag på bombeleit uten ønskede resultater, søkk vekk. Da fikk mange år med svette, tårer, blod, melksyre, snørr, tidlige morgener, sene kvelder, kulde, sørvestkuling, nordveststorm, regn, mer regn, zitkagrankvister innfloka i nettet, barduner som løsner og irriterende trampekolleger endelig sin uttelling. I det fuglen blottet sine kontrastrike zootherabånd under vingen, og med det avslørte sin identitet som SIBIRTROST, var Træntrampen 2014 mer enn vellykket. Andre av dagens godbiter, som for eksempel kvartbekkasina som var så fotogen at fotoseansen endte opp med at ASø plukket fuglen med bare hendene, dvergfluesnapperen som ble observert hele dagen og utpå kvelden gikk i nettet ved ungdomshuset, hauksangeren og gulbrynsangeren på Selvær, sibirpipen, rosenstæren og alle de andre gamle kjenningene, må finne seg i å bli nevnt i bisetninger. Dette var sibirtrostens dag. Ingen over, ingen ved siden. I morgen drar halve hurven hjem om morgen, mens halve hurven drar hjem om ettermiddagen. DA skal det bli fart i sakene!!

Zootherabåndet vi alle har drømt om

sibirtrost

sibirtrost

VKr og TSø med sibirtrost

sibirtrost

sibirtrost

gladeste træna trampers ever??
kvartbekkfotografer i aksjon - BFu, TKo, ASø
fotogen kvartbekkasin
Træntrampens første håndholdte kvartbekkasin - etter mildt sagt uovertrufne fangstmanntakter fra ASø.
fotogen kvartbekk


dvergfluesnapper - træntrampens første merkede
havørn
Træntramper under rekruttering av TSø. Kvartbekkasin i kikkerten
VKr på primærskådern
krykkje

Sanna med TKo`s nettstangtræmsing i forgrunnen

kvartbekkasin


23. SEPTEMBER 2014

ASø fant en særdeles samarbeidsvillig sibirpip i Trostedalen. Dagens høydare!

Træntrampere i aksjon: TKo, TSø, ASø, BNy, VKr, BFu
Rosiner i pølsa: Sibirpiplerke 1 (Kirkegården), Rosenstær 1 (Møringen), Dvergfluesnapper 1 (Barnehagen), Svartryggerle 1 ("Sentrumsområdet"), Rosenfink 1 (Møringen), Bøksanger 3 (Ivarhåjen + Ungdomshuset), Gulbrynsanger 2 (Barnehagen + ungdomshuset), Kvartbekkasin 2 (Fiskehjellene + Sørplantinga), Møller 5, Furukorsnebb 12, Lappspurv 1 (Fiskehjellene)
Vær: SØ lite vind til vindstille hele dagen. Skyfritt. Kaldt - 5-8 C.  
Antall arter: 49
Nett åpnet: kl 06:00. Nett lukket: Lukket kl 18:45

Antall ringmerket: 46
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Reservoaret (2), Bombehagen (2), Sørhagen (2), Ungdomshuset, Skøttarbanen, Grønnfjøset, Sørvågen, Sørplantinga (4) fra 06:00 - 12:00. 

Dagen vi har ventet på siden YR meldte den for dagevis siden (B-dagen/Bombedagen på trampersmunne), rant nøyaktig som håpet. Skyfri himmel, problemfri time og en svak vindtrekk fra SØ skal i teorien bringe eksplosivt fjærkledd materie til øya, og vi var tidlig på`n. Netta åpnet både i Sørplantinga og på resten av øya fra kl 06:00, og før dagen var omme var ikke mindre enn 47 nymerkinger et faktum. I tillegg ryr netta fulle av "ferdigmært" fugl. Mye finkefugl var ankommet løpet av siste natt, med blant annet 100 bjørkefink og 12 furukorsnebb. Krydderet ble imidlertid ikke et faktum før litt utpå ettermiddagen, da ASø dro inn ei nydelig og samarbeidsvillig sibirpiplerke i Trostedalen. Til og med fotogen! Snedig nok jobba vi et par timer tidligere med en annen lydytrende trebirpiplerke, som til slutt viste seg å være ei trepip. Både trepip og sibirpip på øya denne dagen der da, og vi har atter en gang konkludert med at det å claime disse på lyd er en hårete greie...
Utover ettermiddagen var det totalt vindstille, og de eneste bevegelsene som kunne skimtes i løvverket var forårsaket av fugl. Slikt blir det gladobser av, og like før solnedgang fant TKo en dvergfluesnapper bak Barnehagen. Fuglen rakk å stikke av før resten av trampersen ankom. Sånn er bransjen. I morgen reiser en delegasjon for hardtramping på Selvær. DA skal det bli fart i sakene!!!


VKr speider piplerke


Trebirpiplerke som da vi endelig fikk den i kikkerten viste seg å være av det mer dagligdagseslaget, trepiplerke.

22. SEPTEMBER 2014

Træntrampens første fanga rosenfink. Merk fanga - IKKE ringmerka...

Træntrampere i aksjon: TKo, TSø, ASø, BNy, VKr, BFu
Rosiner i pølsa: Rosenstær 1 (Møringen), Sibirpiplerke 1 (Kirkegården), Svartryggerle 1 ("Sentrumsområdet"), Hauksanger 1 (Bombehagen), Rosenfink 2 (Møringen + Sørhagen), Bøksanger 2 (Ivarhåjen + Bombehagen + Rådhuset), Gulbrynsanger 5 (Sørhagene + Vidarkrysset + Barnehagen), Møller 2 (Sørhagene + Fiskehjellene)
Vær: Laber - frisk bris fra N - NØ hele dagen. Kaldt - 5-8 C.  
Antall arter: 52 (Husøy), 31 (Sanna)
Nett åpnet: kl 06:45. Nett lukket: Lukket kl 18:00
Antall ringmerket: 29
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Reservoaret (2), Bombehagen (2), Sørhagen (2), Ungdomshuset, Skøttarbanen, Grønnfjøset, Sørvågen

Vinden redusert til et minimum i forhold til gårdagen, og vi trampet løs med friskt mot. Trampemessig kunne man vel strengt tatt satt repetisjonstegn til gårdagen, da nesten alle de gamle kjenningene etter hvert ble ticket inn, mens fint lite nytt nytt var å melde. Nettfangsten gikk imidlertid glattere enn før, og blant annet gikk gulbrynsanger, hauksanger, rosenfink og to møllere i garnet. Takket være overdreven fotografering med iphone for publiserig på BNy`s utallige sosiale medier fikk rosenfinken et overtak, og slapp unna uten ring rundt foten. Træntrampens første fanga rosenfink der da... Mellom klokka 11 og 15 ble Sanna bevilget årets første krattlusk, med blant annet gulbrynsanger og møller som resultat. VKr og BFu diska opp med taco i abnorme mengder til kvelds. Kombinasjonen rå løk og bayer kan medføre at en urolig natt er på trappene. I morgen kommer den etterlengtede, velsigna og bombebringende sørøsten. DA skal det bli fart i sakene!!!


Sanna trampers - VKr, BFu, BNy, TSø

Rosenstæren holder stand
Rosenfink nr 1 i Mørehagan

Bøksanger - gammel kjenning fra Magnushagen
Svartryggerla...
...og her i en annen vinkel
Hauksanger
Møllere
Kveldsbayer - BNy, ASø, TKo
Taco
Gulbrynsanger - en av 5 i dag
Dokumentasjon av rosenfink - like før den glapp... ASø, TKo
...og der glapp den fra ASø`s grep...


21. SEPTEMBER 2014

Rosenstæren er stabil i Møringenområdet. 

Træntrampere i aksjon: TKo, TSø, ASø, BNy, VKr, BFu
Rosiner i pølsa: Rosenstær 1 (Møringen), Vannrikse 1 (Trostedalen), Svartryggerle 1 ("Sentrumsområdet"), Rosenfink 1 (Møringen), Bøksanger 1 (Ivarhåjen)), Gulbrynsanger 2 (Sørhagene), Møller 2 (Sørhagene + Ungdomshuset)
Vær: Opp til 20 m/s fra N - NØ hele dagen. Kaldt - 8-10 C.  
Antall arter: 48
Nett åpnet: kl 07:30. Nett lukket: Lukket kl 17:30
Antall ringmerket: 17
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Reservoaret (2), Bombehagen (2), Sørhagen (2), Ungdomshuset.

Dagen var like vindfull som BNy etter taco; vindmåleren på Vanntårnet viste blest opp i 20 m/s styrke!! Dette til tross - Trænatrampers lar seg ikke stoppe. Nettene opp med litt forsinkelse, og nettrunder kjørt oftere enn vanlig. De gamle kjenningene fortsatt til stede. I tillegg ser det ut til at det har ankommet en del trost, fuglekonge og sylvia. Noe bonansa i fuglemengder er det imidlertid langt i fra... Værmeldinga viser at tirsdag er en dag å se fram til. Vi forbereder oss nøye, og kastet opp nett i Sørplantinga i dag. Allerede i morgen skal vinden løye og få en mer østlig retning. DA skal det bli fart i sakene!!!


Flere munk har ankommet
De første hvitkinngåsflokkene trakk forbi i dag.

Mye hagesanger de siste dagene
Svartryggerle - et nytt trænkryss for flere av tramperne

Rosenfinken holder fortsatt stand ved Møringen

20. SEPTEMBER 2014Træntrampere i aksjon: TKo, TSø, ASø, BNy, VKr (BFu ankom om kvelden)
Rosiner i pølsa: Rosenstær 1 (Møringen), Rosenfink 1 (Møringen), Bøksanger 2 (Ivarhåjen + Sørvågen), Kvartbekkasin 2 (lekeplassen + nedenfor frisørhagen), Gulbrynsanger 5 (Sørhagene, Ivarhåjen, Sørvågen, 2 på Sørplantinga), Storjo (havet på sør), Hauksanger 1 (Ivarhåjen), Møller 1 (Sørhagene)
Vær: Regn og frisk bris/liten kuling fra SV hele dagen.  
Antall arter: 45
Nett åpnet: kl 05:50. Nett lukket: Lukket kl 11:30 på grunn av regnet. Deretter var kun Reservoaret, Bombehagen og Sørhagene åpne ut dagen. 
Antall ringmerket: 14
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Skøttarbanan, Reservoaret (2), Grønnfjøset, Bombehagen (2), Sørhagen (2), Sylvianettet, Ungdomshuset.

Våkna opp til langt bedre vær enn fryktet (dog langt verre enn ønsket), og satte opp samtlige nett i all optimismes navn før frokost. Træntradisjonell flægg og æsk ga masse energi til trampingen, og kort sagt ble samtlige av øyas gamle fjærkledde kjenninger funnet - til glede for nye trampere. I tillegg fikk vi skremt livsjiten av to nyankomne kvartbekkasiner utpå mårraskvisten. Kollektiv leiting etter vannriksa fra i går mislykket. Sørplantinga besøkt for første gang i år, med to gulbrynsangere + to fuglekonger som resultat. Vi rakk 30 minutter med havsfuglskåding på sørenden under et lite opphold i pessregnet. Et 30-talls krykkjer, en tyvjo, en sildemåke og trænhøydaren STORJO var bidrag til loggen før ei heidundrende regnbyge tvang oss heim til sofa, kaffe og sjitprat igjen. 
På grunn av været ble kun de minst værutsatte nettene holdt åpne. Usedvanlig høye antall hagesanger i nettene + en fuglekonge det mest nevneverdige. I morgen meldes det atter en gang dreining til NØ - dog styrke opp i liten kuling. DA skal det bli fart i sakene!Minimum 10 hagesangere på øya i dag er rekordantall - sjitværet til tross


19. SEPTEMBER 2014

Bøksanger nr 2 - fanget i Bombehagen

Træntrampere i aksjon: TKo, TSø, ASø, BNy, VKr
Rosiner i pølsa: Sibirpiplerke 1 (Kirkhåjen, rådhushåjen, helseheimen) Rosenstær 1 (Sørhagene), Rosenfink 1 (Selvær), Vannrikse (Fiskehjellene), Bøksanger 2 (Ivarhåjen + Bombehagen), Gulbrynsanger 2 (Sørhagene + Ivarhåjen), Hauksanger 1 (Ivarhåjen + Hauksangerhagen), Møller 1 (Sørhagene), Storlom (overflygende Reservoaret), 
Vær: Overskyet. Regn fra kl 13:00. Vindstille / svak vind fra NØ om morgen. Dreide SV via Ø og blåste opp til en liten kuling mot kvelden. 
Antall arter: 54 (29 Selvær) - (47 Husøy)
Nett åpnet: kl 05:40. Nett lukket: 14:00
Antall ringmerket: 25
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Skøttarbanan, Reservoaret (2), Grønnfjøset, Bombehagen (2), Sørhagen (2), Sylvianettet, Ungdomshuset

Spenninga stor da resultatet fra lydspillingsprosjektet i Reservoaret skulle høstes, og TSø sov knapt i all spenningen. Resultatet var dog begredelig, da lydkilden åpenbart svikta. Bedre lykke neste gang! Fantastiske forhold med vindstille og overskyet fra morgenen, og i løpet av tre timer ble dagens høydepunkter innkassert en etter en; Bøksanger i hagen om morgenen, ringtrost i trostedalen, gulbryn både ved Ivarhåjen og Sørhagene, hauksangeren ble sett mellom Bombehagen og Ivarhåjen. TKo flusha opp ei sibirpiplerke på Rådhushåjen, og denne ble sett - i selskap med en mulig makan - flere steder i løpet av dagen. TSø hadde ei vannrikse i geitramskrattet ved Fiskehjellene, men iherdig tramp til tross ble den ikke gjenfunnet. Rekordantall på sivspurv i dag, til tross for generelt lite fugl. Etter kl 12 så vi i praksis ingen verdens ting. Satte opp et nytt monsternett ved Reservoaret. Det skal nok bringe oss mye belemring og melkesyre i dagene som kommer, når rødvingene henger i knoka og gjerdesmettene tvinner seg bigtime. Belønninga for nettoppsettet kom da en storlom feis over Reservoaret - en sjeiln trænart. Klokka 13:00 slo værmeldinga til, og det begynte å regne. Vi klappa netta, og så snart vi var ferdige med det slutta det å regne. Så satte vi opp nettene igjen, og så snart vi var ferdige med det begynte det å regne igjen. Så klappa vi dem igjen. BNy og VKr trampa Selvær, og fleska til med en rosenfink. Ikke verst! Værmeldingene for de neste dagene er mildt sagt begredelig. I morgen kommer BFu. Da skal det bli fart i sakene!!

Bøksanger nr 1
Knallbilde av fotogen sibirpip
ASø rydder monsternettgate


18. SEPTEMBER 2014

 Rosenfink aka Fisenronk


Træntrampere i aksjon: TKo, TSø, ASø
Rosiner i pølsa: Rosenstær 1 (allestedsenerverende), Rosenfink 1 (Møringhagen), Gulbrynsanger min. 3 (2 Sørhagene + 1 Frisørhagen) Hauksanger 1 (Ivarhåjen)), Møller 1 (Sørhagene), Alkekonge 1 (Yttaskjærs)
Vær: Lettskyet, tidvist sol. 13 C. Frisk bris fra N hele dagen. Mye vind i nettene.
Antall arter: 42
Nett åpnet: kl 05:40. Nett lukket: 19:00
Antall ringmerket: 23
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Skøttarbanan, Reservoaret, Grønnfjøset, Bombehagen (2), Sørhagen (2), Sørvågen + nynett ved Ungdomshuset.


Mye vind allerede fra morgenen, og nettfangsten var deretter hele dagen. Nettene i Sørhagene, Bombehagen, Sørvågen og Ivarhåjen ser ut til å funke greit i nordavind. Resten blir vindutsatt.
Generelt lite fugl. To særdeles lydhøre gulbrynsangere ønska velkommen til Sørhagene om morgenen, og en møller hysa samme sted. Snøspurv, bokfink og storspove overflygende alle nye for træntramp 2014. Skjærene blir observert flygende mye mellom sør og nord, så det dreier seg nok om bare to individer, sjøl om vi ser dem over alt på øya. ASø og TSø ankom med ferja kl 11:15 og starta trampinga umiddelbart. ASø obsa alkekonge fra båten - den kan bli tung å hente inn for oss andre! TKo serverte hauksangeren på sølvfat, da den satt i hagen ved ankomst, så den var grei skuring. Rosenstæren har vært over alt på øya i dag - den er tydeligvis en rastløs sjel, men lett match for nyankomne træntrampere. TSø fant årets første rosenfink i Møringhagen. Stas. Kattestrofe i nynettet på Sørvågen, så dette ble klappa umiddelbart. Satte opp et nytt ved ungdomshuset, noe vi har ubetinga tro på. Holdt forøvrig på å bli plaffa rett ned av mer eller mindre topptrena skarpskyttere da vi skulle sjekke bruket i Skøttarbanan. Måtte be dem stoppe ildgivingen så vi fikk klappa netta. I natt spilles lyd på et knippe hårete sjeldenheter ved Reservoaret. BNy og VKr ankommer i morgen, DA skal det bli fart i sakene!!

Nettene nesten like vindfulle som ringmerkerne i dag
To gulbrynsangere laga leven i Sørhagene

Rosenstæren har skjerpa seg, og var langt mer samarbeidsvillig i dag. Sett både i tide og utide, og på steder der ingen skulle tru rosenstarer kunne bu - hagen til Møringen blant anna...

17. SEPTEMBER 2014


Træntrampere i aksjon: TKo
Rosiner i pølsa: Lappsanger 1 (Reservoaret + Bombehagen), Rosenstær 1 (Bombehagen), Gulbrynsanger min. 3 (1-2 Bombehagen + 2 Frisørhagen) Hauksanger 2 (Ivarhåjen + Magnushagen), Bøksanger 1 (umerket, Magnushagen), Møller 1 (Barnehagen)
Vær: Lettskyet - ikke sol, 15 C. Totalt vindstille frem til kl 13:00. Deretter svak fra N.
Antall arter: 36
Nett åpnet: kl 05:30. Nett lukket: 19:00
Antall ringmerket: 39
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Feskhjellan, Skøttarbanan, Reservoaret, Grønnfjøset, Bombehagen (2), Sørhagen (2) + nynett i gladhagen på Sørvågen.

Tendens, trender og kommentarer: Merkbart mindre fugl enn i går. Mye mindre. Første nettrunde en katastrofe med kun to rødvinge totalt. Andre nettrunde helsa til gjengjeld så til de grader heim med ny art for Træna; LAPPSANGER (Reservoaret) og gulbrynsanger (Bombehagen). Med dårlige fangster (flere av nettene fanga ikke en eneste fugl i dag - kun Bombehagen, Reservoaret og Ivarhåjen leverte) ble det mer tid til krattlusk. Så vindstille at man kunne høre små phylloscopusnebb snappe insekter i busker og kratt. Perfekte forhold! Rosenstæren holdt seg ved Bombehagen om morgenen. En møller smekka bak barnehagen. Hagan hass Magnus briljerte med både hauksanger og bøksanger (umerket). En suveren dag ble avslutta med å plukke lappsangeren ut av nettet for andre gang - denne gangen i Bombehagen. Da fuglen ble sluppet ga den fra seg en lyd som mest minnet om en liten fossekall. Ingen tvil om lappsangertilhørigheten der da :) I morgen ankommer ASø og TSø. DA skal det bli fart i sakene!

Blikkstille og lettskyet - perfekte forhold for Træntramping.

Lappsanger - Træna 2014

Lappsanger - innskjæring på 3,4 og 5. p2 mellom 5/6

lappsanger

Lappsanger - vingelengde 67,5 mm

Lappsanger - veldig grønn og gul - kan bringe tankene mot Einersanger
Rosenstær
Rosenstær

Hauksanger

Bøksanger

Gulbrynsanger


16. SEPTEMBER 2014Træntrampere i aksjon: TKo
Rosiner i pølsa: Rosenstær 1 (Sørhagene + Bombehagen), Hauksanger 1 (Ivarhåjen), Bøksanger 1 (Ivarhåjen), Møller 1 (Ivarhåjen), Tornskate 1 (Trostedalen + Skøttarbanan)
Vær: Skyfritt, 15 C - nattefrost, svak vind fra øst - dreiende mot SV om kvelden.
Antall arter: 44
Nett åpnet: kl 05:20. Nett lukket: kl 19:30.
Antall ringmerket: 72
Nettlokaliteter: Ivarhåjen (3), Hagan, Feskhjellan, Skøttarbanan, Reservoaret, Grønnfjøset, Bombehagen (2), Åkerkanten og i Sørhagen (2)
Tendens, trender og kommentarer: Første nettrunde viste glimrende fangster - spesielt i nyvinkel`n i Bombehagen, på Ivarhåjen og ved Reservoaret. Etter kl 09:00 dabba fangsten merkbart av (Reservoaret og bombehagen fanga jevnt bra hele dagen), og det ble litt tid til tramping. Hauksanger og møller på Ivarhåjen tidlig morgen - ingen av dem ble gjenfunnet senere på dagen. Tornskatehannen fra i går i Trostedalen om morgenen og gikk i Skøttarbanenettet seinkvelds. Den faste buskskvetten på plassen sin. En 1k rosenstær overflygende Sørhagene kl 07:50 - sett noen få sekunder, og ikke dokumentert. Forsvant mot rorbuene og moloen helt på sørenden, så jeg trampa utover mot dalen  pioneertramper VKr oppdaga tidligere i høst (heretter kalt "Vidardalen"). Knallfin dal med kortbeita graseng på sjøsida, og med et lite gran/løvskogholt i enden. Ei linerle vippa grasenga, mens en grflsn snappa skogholtet. Så ingenting til stærene, før hele hurven kom i samla flokk og landa ved Bombehagen utpå kvelden. Blant dem var rosenstaren, og den ble dokumentert før flokken tok av og gikk ned i Sørplantinga for overnatting. En dunge med 27 låvesvaler kom i samla flokk om ettermiddagen. Artig. Og nok en gang tok fangsten seg betydelig opp til kvelds. Det er åpenbart verdt å la nettene stå oppe helt til det blir mørkt. Nettet i Hagen fanga ingenting, til tross for heavy lydspilling hele dagen. Flytta dette nettet til Sørhagene 2. Ny 18-metring på Ivarhåjen er en keeper - bøksanger + jevnt bra fangst hele dagen.
Salt`n Peppa - rosenstæren til venstre dagens definitive høydepunkt.


morgenstemning fra Kirkegården

Tornskate

Dvergfalk

rosenstær


bøksanger

bøksanger

15. SEPTEMBER 2014

Træntrampere i aksjon: TKo
Rosiner i pølsa: Hauksanger 2 (Søråker`n + Skolen), Gulbrynsanger 1 (Sørhagene), Bøksanger 1 (Ivarhåjen), Jaktfalk 1 (fra ferja, fløy mot Sanna), Tornskate 2 (Skøttarbanen + Fiskehjellene)
Vær: Skyfritt, svak vind fra øst - tidvis totalt vindstille.
Antall arter: 36.
Nett åpnet: kl 13:00. Nett lukket: kl 20:10. Antall ringmerket: 13

TKo fikk et åpent glefs i arbeidstida, og starta Træntrampen 2014 litt tidligere enn planlagt. Adult jaktfalk ble sett fra ferja like før Husøya. Klokka 12:15 ble det første steget tatt, og oppsetting av nett starta umiddelbart. Ved dagens ende var nett satt opp på Ivarhåjen, Hagan, Feskhjellan, Skøttarbanan, Reservoaret, Grønnfjøset, Bombehagen, Åkerkanten og i Sørhagen. Noen har knabba nettstengene våre, så flere enn disse var det umulig å sette opp. Mer nettkraft skal til pers når Træna Trampersen kommer med forsterkninger den 18...

Tilsynelatende stille ved ankomst, men utover ettermiddagen våknet kratta til liv. En bøksanger på Ivarhåjen, gulbryn ved Sørhagene, hauksanger ved Søråkeren og ved skolen, ei hunnfarget tornskate ved Fiskehjellene og en voksen hann i Trostedalen friska opp. To piplerker med trepip/sibirpiplyd fresa rundt ved Søråkeren, men viste seg aldri godt nok til at noe kunne claimes. Har selvsagt en følelse for sibirpip - det er jo Træna og høst, for tusan.


1 kommentar:

  1. Knall Terje! Mye mer spennende der ute nå enn på sommeren ja! :-) Ser dere har tatt dere godt til rette i "huset mitt" ;-)

    SvarSlett