tirsdag 8. oktober 2013

Træntramp 2011 - 21. - 28. september

VKr, RRi, TRø, BNy og TKo trampa træn i 2011.

 Gulbrynsanger


Sibirpiplerke - en av minimum 3

Meget overraskende ny fugl for Træna; spurveugle!!


Krøke med gulbrynsanger. Krøke bak.

Rismark med gulbrynsanger. Gulbryn foran

  
Sibirpiplerke - to gikk i nettet samtidig på Ivarhågen, men en spratt ut igjen

21.09 - 28.09 2011

Kortnebbgås
Ærfugl
Storlom
Havhest
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Myrhauk
Spurvehauk
Tårnfalk
Vandrefalk
Tjeld
Tundralo
Fjæreplytt
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Steinvender
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Teist
Ringdue
Tyrkerdue
Spurveugle
Jordugle
Flaggspett
Låvesvale
Sibirpiplerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Hauksanger
Hagesanger
Munk
Gulbrynsanger
Bøksanger
Gransanger
Løvsanger
Blåmeis
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Polarsisik
Lappspurv
Snøspurv
Dvergspurv
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar