tirsdag 8. oktober 2013

Træntramp 2013 - 20. - 27.september

Træntrampere i aksjon: TKo, ASø, TSø. BNy, VKr, Rri
Rosiner i pølsa: starrsanger, tundrapiplerke, furusanger, busksanger, et hundretalls gulbrynsanger, tartarpiplerke, hauksanger, tornskate, haukugle, furukorsnebb, hornemannier, rostrataer, dobbeltbekkasin og båndkorsnebb
Antall arter: 96
Antall ringmerket: 377


Det er med træntramper som med landskamper, OL, VM og nedleggelser - den siste huskes gjerne som den beste! Træntrampen 2013 kommer til å bli husket i årtier - om ikke århundrer. Ikke bare på grunn av lekkerbiskner som starrsanger, tundrapiplerke, furusanger, busksanger, et hundretalls gulbrynsanger, tartarpiplerke, hauksanger, tornskate, haukugle, furukorsnebb, hornemannier, rostrataer, dobbeltbekkasin og båndkorsnebb - men også for det rekordhøye 96 arter på ei lita uke. 377 fugler ble ringmerket. 

Træntrampinga 2013 ble utført av Anders Sørhuus, Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik, Bård Nyberg, Roar Rismark og Trond Sørhuus (bak kameraet).Den første perioden av trampen var preget av så godt som ultimat vær for fuglekikking på Træna; ukene i forkant var preget av vedvarende østlige vinder. Dagene var forholdsvis vindstille og skydekket høyt. Nettene var preget av regnbyger og mer rufset vær - altså perfekt nedfallsvær for trekkende spurvefugl. Siste halvdel av oppholdet hadde vi aaaalt for stabilt og pent vær med mye vind, og øya ble kjapt tømt for fugl. Noen vestlige sisiker og ei haukugle friska opp slutten av perioden.

Haukugleinasjonen høsten 2013 nådde heldigvis Træna - et eksklusivt trænkryss forunt kun de mest utholdende av træna trampers.

Som vanlig hadde vi en del fangstnett oppe. Disse ble åpnet rundt kl 06:30 hver morgen og holdt åpne til solnedgang hvis været tillot det. Mye prøving og feiling med nettenes plasseringer har etter hvert gitt oss et godt inntrykk over hvor det er verdt å ha nett. Nettene ved hjellene, reservoaret, den lille granplantinga, den nye 18 metringen i trostedalen, sylvianettet ytterst ved sørvågen og de to plasseringene i Sørhagene er keepers. For første gang i træntrampens historie satset vi på nettfangst i granplantinga på sør de siste dagene av trampen. Ikke det helt store i nettene, men takket være økt frekventering av området fikk vi blant annet logga 4 båndkorsnebb, 7 furukorsnebb samt masse ekstra gulbrynsanger i det området. Hvis vi er træntrampere nok til å håndtere disse nettene, er det utvilsomt et konsept som før eller senere vil gi resultater.

Resultatet av en gjennomsnitlig nettrunde på Træna, Starrsanger, møller og gulbrynsanger.

Av andre nye erfaringer må nevnes at parken ved Bygdemuseet viste seg overlegen på phylloscopusfronten ( i tillegg til at det var her starrsangeren ble gjenoppdaga den 22...). Det åddå med gulbrynsanger, gransanger og løvsanger her. Dessverre gjør kattene det umulig å ha nett oppe i dette området.

I løpet av trampen var vi innom Sanna tre ganger (furusangeren ble gjenoppdaga), Selvær to ganger og for første gang satte Træna Trampers sine bein på Sandøya med det ganske så eksklusive trænkrysset lirype som resultat (for visse...).

Trænatrampers eget privatfly, CTSW LN-YNE foretok sin første landing på trænsk jord under trampen 2013. Uproblematisk - til tross for 7-8 m/s vind fra nordøst. Dette åpner for nye muligheter for spontane turer til Træna når vær og forhold ligger til rette for suksess.


Gulbrynsanger
Gulbrynsanger

Busksanger

Busksanger

Busksanger

Trænas første dobbeltbekkasin

Trænas første dobbeltbekkasin

Haukugle

Trænas første starrsanger

Starrsanger

Et knipe gladfugler; møller, starrsanger og gulbrynsanger

Tornskate

Båndkorsnebb - uten bånd

Tundrapiplerke

Tundrapiplerke

Sibirpiplerke

Blåstrupe

Polarsisik type hornemanni

Polarsisik type hornemanni

Gråsisik type rostrata

...og så langt unna fra å bli del av nettrunden var haukugla...20.09 - 27.09 2013

Kortnebbgås
Grågås
Krikkand
Ærfugl
Havelle
Siland
Lirype
Smålom
Storlom
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Spurvehauk
Tårnfalk
Dvergfalk
Vandrefalk
Tjeld
Sandlo
Heilo
Tundralo
Fjæreplytt
Myrsnipe
Brushane
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Steinvender
Tyvjo
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Rødnebbterne
Teist
Ringdue
Haukugle
Jordugle
Flaggspett
Låvesvale
Tartarpiplerke
Sibirpiplerke
Trepiplerke
Tundrapiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Blåstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Starrsanger
Sivsanger
Busksanger
Hauksanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gulbrynsanger
Furusanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Tornskate
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Brunsisik
Polarsisik
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Furukorsnebb
Dompap
Lappspurv
Snøspurv
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar