tirsdag 8. oktober 2013

Træntramp 2010 - 29.09 - 02.10

TRØ, VKr, BNy, BFu og TKo trampa træn i 2010. Forholdsvis stille på fronten (øst sådan), med unntak av megadrønnerne BLÅSTJERT (Husøya) og TUNDRAPIPLERKE (Selvær).

Blåstjert - en lenge etterlengtet bombe på Træna - ble funnet ved reservoaret.
 Rødstjert
 Gjerdesmett
 Gråsisik rostrata

 Munk
 Gransanger
 Svhvflsn

 Gråspett

 Glad BNy med blåstyl`n

 BNy tramper bombegras på Selvær...
 ...og tramper opp tundrapiplerke!


 kongeørn på Sanna - sjelden træntrampart!
29.09 - 02.10 2010

Hvitkinngås
Ærfugl
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Spurvehauk
Kongeørn
Tårnfalk
Dvergfalk
Enkeltbekkasin
Sotsnipe
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Polarmåke
Svartbak
Krykkje
Teist
Lunde
Ringdue
Gråspett
Låvesvale
Tundrapiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Blåstjert
Rødstjert
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Møller
Munk
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Svarthvit fluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Polarsisik
Lappspurv
Snøspurv
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar