tirsdag 8. oktober 2013

Træntramp 2009 - 19. - 21. september

BNy, TKo og RRi trampa Træn i 2009. I løpet av hele trampen var det oppholdsvær i tre timer den 19., og det var i praksis i løpet av disse tre timene vi fant årets gladfugler; 2 rosenstær, hauksanger, gulbrynsanger, turteldue m.m. Ei trane labba rundt på åkrene - dette kan kanskje vise seg å bli en tung træntrampart!!

To rosenstær

 BNy i regnet

 Rosenstær
 Trane
Hauksanger

19.09 - 21.09 2009

Grågås
Hvitkinngås
Ærfugl
Sjøorre
Siland
Laksand
Islom
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Trane
Tjeld
Heilo
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Tyvjo
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Turteldue
Sanglerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Gulerle
Linerle
Gjerdesmett
Rødstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Hauksanger
Møller
Munk
Gulbrynsanger
Gransanger
Løvsanger
Gråfluesnapper
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Stær
Rosenstær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Brunsisik
Rosenfink
Snøspurv
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar