tirsdag 8. oktober 2013

Træntramp 2008

TKo trampa træn to dager i 2008. Forholdsvis effektiv tramping med blant annet dvergfluesnapper, lappiplerke, sitronerle, bøksanger og grålire blant gladbitene.

Trænas første sitronerle dokumentert


Lappiplerke


Aldeles nydelig voksen hann dvflsn21.09 - 22.09 2008

Ærfugl
Siland
Havhest
Grålire
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Heilo
Enkeltbekkasin
Storjo
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Flaggspett
Låvesvale
Heipiplerke
Lappiplerke
Skjærpiplerke
Sitronerle
Linerle
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Hagesanger
Munk
Bøksanger
Gransanger
Løvsanger
Gråfluesnapper
Dvergfluesnapper
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Polarsisik
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar