tirsdag 8. oktober 2013

Træntramp 2012 - 21. - 29.09

Træntrampere i aksjon: TKo, ASø, TSø. BNy, VKr, RRi
Rosiner i pølsa: Ramasanger, Sitronerle, Sibirpiplerke, Busksanger, Dvergspurv, Tartarpiplerke, Rosenfink, Tornskate, hauksanger, Gulbrynsanger, Islom, Gråspett, Jaktfalk, Kvartbekkasin, hornemanni, rostrata,
Antall arter: 76
Antall ringmerket: 228 (TKo`s ringer)


Frisk start på Træntrampen 2012. Både gulbrynsanger, sibirpiplerke og vestlig polarsisik og gråsisik gikk i garnet allerede første dag.

Trond og Anders Sørhuus debuterer som Træntrampere i 2012. Her med gulbrynsanger. Gulbrynsangeren til venstre.


Polarsisik underart hornemannii

Rostrata og hornemanni

Jaktfalk

Jaktfalk

Sibirpiplerke

Mye vann ved dassene tiltrakk seg mye piplerker. Skjærpiplerke.


Rødstjert

Særdeles fotogen tornskate i sørhagene

Årets gladfugl; ramasanger på Selvær!!

Sitronerle

Sitronerle

Sanna

Fuglekonge

Hauksanger

Død havsule på Sanna

Gulbrynsanger

For første gang i træntrampens historie ble granplantingene i sør besøkt jevnlig, noe som blant annet resulterte i...

 ...busksanger. Funnet i felt...
Gråspetten gikk i garnet ved reservoaret

Busksanger`n

En av mer enn 100 vestlige polarsisiker på øya under trampen. Rene snøballkrigen når flokken kom susende.


21.09 - 30.09 2012

Kortnebbgås
Grågås
Hvitkinngås
Stokkand
Ærfugl
Siland
Islom
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Tårnfalk
Jaktfalk
Tjeld
Heilo
Tundralo
Myrsnipe
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Storspove
Tyvjo
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Alke
Teist
Ringdue
Gråspett
Taksvale
Tartarpiplerke
Sibirpiplerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Sitronerle
Linerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Rødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Busksanger
Ramasanger
Hauksanger
Møller
Hagesanger
Munk
Gulbrynsanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Tornskate
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Polarsisik
Rosenfink
Lappspurv
Snøspurv
Dvergspurv
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar