mandag 3. oktober 2016

Træntrampen 2016

Oppsummering 20. - 30. september 2016  

Årets træntrampbombe; trostesanger!

Træntrampere i aksjon: VKS, BNy, TSø, ASø, TKo
Vind og vær: Et vanvittig varmt værsystem fra sørøst dominerte uka før, samt de første dagene av trampen. Vinder fra SSØ-SV dominerende, med dager opp til 20 m/s. Kjøligere vær fra VNV og en del regn på slutten av oppholdet.
Rosiner i pølsa: trostesanger, lappsanger, tundrapiplerke, hærfugl sibirpiplerke, kjernebiter, dvergspurv, gulbrynsanger, hauksanger, myrsanger, lerkefalk, grålire

Antall arter: 96
Antall ringmerket: 328 

Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2,  Hælseheimen, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret x2, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3)  06:00 -  13.00.

Hjadda! Træntrampen 2016 var nok en suksesstramp, med skyhøy trivselsfaktor og tangering av nestbestenoteringa fra 2013 på totalt 96 arter. Ubestridte høydepunkter var Trænas første trostesanger, øyas tredje lappsanger, to eller tre tundrapiplerker, en hærfugl, 4-5 dvergspurver, 3 grålirer og et tresifra antall gulbrynsangere. I tillegg var sandsvale, makrellterne, kjernebiter og myrsanger nye for Træntrampkonseptet. Generelt så mange av bombene ut til å holde seg over mange dager. Den mest besynderlige mangelen i artslista var hvitkinngås, som normalt noteres med hundrevis daglig på denne tida av høsten. 

Sanna ble besøkt i drøye to timer, Selvær blitztrampa i en drøy time og Sandøya i knappe to timer.

Med unntak av en dag, samt noen kortere pausere pga vind og vær ble bruket holdt åpent. På slutten av trampen var intet mindre enn 252 meter bruk i bruk, hvorav Fotballbanen, Lekeplassen og Hælseheimen alle er nye og suverent velfungerende garn. 

Artsliste 20. - 30. september 2016
Kortnebbgås Spurvehauk Sildemåke Sibirpiplerke Gråtrost Gråfluesnapper Polarsisik
Grågås Lerkefalk Gråmåke Trepiplerke Måltrost Svarthvitfluesnapper Kjernebiter
Stokkand Tårnfalk Svartbak Tundrapiplerke Rødvingetrost Blåmeis Lappspurv
Ærfugl Dvergfalk Krykkje Heipiplerke Trostesanger Kjøttmeis Snøspurv
Siland Vandrefalk Makrellterne Skjærpiplerke Myrsanger Skjære Dvergspurv
Smålom Tjeld Alke Gulerle Hauksanger Kråke Sivspurv
Islom Sandlo Teist Linerle Møller Ravn
Havhest Heilo Ringdue Gjerdesmett Tornsanger Stær
Grålire Tundralo Tyrkerdue Jernspurv Hagesanger Gråspurv
Havsule Kvartbekkasin Hærfugl Rødstrupe Munk Bokfink
Storskarv Enkeltbekkasin Jordugle Rødstjert Gulbrynsanger Bjørkefink
Toppskarv Storspove Flaggspett Buskskvett Lappsanger Grønnfink
Gråhegre Tyvjo Sanglerke Steinskvett Gransanger Bergirisk
Havørn Storjo Sandsvale Ringtrost Løvsanger Gråsisik
Hønsehauk Fiskemåke Låvesvale Svarttrost Fuglekonge Brunsisik


Eksemplarisk lappsanger med fossekall-lyd ble rodd inn sekunder før fergeavgang på trampens siste dag.
Tidenes år for dvergspurv - med totalt 6 fugler!
Sibirpiplerka svikta ikke i år heller - ingen Træntramp uten!
To eller tre tundrapiplerker er respektabelt!
Hærfugl var stabil i skolegården gjennom hele oppholdet - ny art for trampen!
Et tresifra antall med gulbrynsangere, hvorav rundt 30 ringmerka.

30. september 2016 


Træntrampere i aksjon: 
VKS, BNy, TSø, ASø
Sjå så fin lappsanger vi fainRosiner i pølsa: lappsanger, sibirpiplerke, dvergspurv, hærfugl, gulbrynsanger(20)
Antall arter: 43
Antall ringmerket: 25 (rødvinge, gråsisik, gulbryn)
Vind og vær: Overskyet stort sett hele dagen, vanskelig regn fra morran og som i går varierende vind fra alle kanter 0 - 15 m/s.  Begynner å bli kaldere med max. 8 grader i dag.

Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2,  Hælseheimen, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret x2, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3)  06:00 -  13.00.

Siste dag på Træntrampen. Sur og ganske kraftig regnbyget vind fra morran gjorde starten på dagen  motivasjonsdrepende til tross for fortsatt sibirpiplerke, dvergspurv og hærfugl. Lite nytt å finne både i felt og garn.

VKS klarte dog å friske opp stemningen betraktelig midt på dagen med å ikke evne å artsbestemme en stor og skvetten trost i en av hagene ved butikken til tross for å ha sett den flere ganger. Motlys, regn, dugg på kikkerten bla, bla, bla.... Ettersom fergetiden nærmet seg og hele bruket fortsatt var oppe bestemte vi å  plukke ned alle garn og pakke sammen huset for så å bruke resten av tiden på trosttramping i aktuelt område. Trosten var som ventet nada samarbeidsvillig og ble ikke sett igjen.

Det ble uansett en fantastisk avslutning på træntrampen da vi fant en meget samarbeidsvillig LAPPSANGER i skråninga bak museet. Kun enstavet kjefting fra denne og Kamsjatkasanger ble umiddelbart avfeid.
Deretter var det bare å kjøre glad på ferga og bakse seg hjemover. Siste art for trampen ble denne gang en ung makrellterne midt mellom Træna og Lovund.  

Træntrampen har igjen vært  fantastisk og levert særdeles trivelige fugler, men vi gir oss ikke.

Det planlegges flere besøk utover høsten og DA BÆTTERE skal det bli fart i sakene!!!


Ååååhhhhh...

TSø og TSønn i all sin smørblidhet etter å ha funnet lappsanger
Hærfugler kan dokumenteres gjennom kikkert. Rævva, men greit!
Litt molefonken på siste dag. Vil itj heim!


29 september 2016 

Træntrampere i aksjon: TSø, TKo, VKS, BNy, ASø
Dagens første hurra

Rosiner i pølsa:  sibirpiplerke, trostesanger, dvergspurv,
kvartbekkasin, hærfugl, gulbrynsanger(20)
Antall arter: 57
Antall ringmerket: 36 (rødvinge, gråsisik, heipip)
Vind og vær:  Varierende vind 0 - 15 m/s fra øst til sør til vest til sørøst til nordøst til vest til sør osv.. O
verskyet med et par irriterende regnbyger. 10 grader.
Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2, Hælseheimen, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret x2, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3)  06:00 - 18:00. 

Veldig hyggelig start på dagen med sibirpip og dvergspurv i garnet ved fopallbanen. Helt sikkert samme fugler som ble sett i felt i går.
Nattens avspilling av gulltrostens livlige sang ga til trampernes store overraskelse ingen uttelling til tross for voldsom manngard i sitkahelvetet ved grønnfjøset i morrest. Vi gir oss dog ikke og prøver en natt til. Volumet på Tsøreoanlegget er skrudd til elleve og Sulafuglen burde i hvert fall være innen hørselsvidde. 
Vi har hatt en liten "mystery bird" i dag og denne er en åpenbar skulker. Fuglen er ikke sett og lyden er kun hørt noen få ganger. Denne kan best beskrives som en kort og kjapp strofe à la melkekartongpapp mot eikene på sykkelhjulet(sånn som vi gjorde på 70-tallet) og kommer fra mye høyt og vanskelig gress i sørplantninga. Vi har ikke evnet å se snurten av fuglen, men har en mistanke om art.

Videre har vi hatt besøk av kvartbekkasin, hærfugler er like skvetten ,kjernebiteren har funnet seg ny favorittbærbusk, flere større gråsisikflokker har ankommet og både hønsehauk og spurvehauk lager rabalder på øya.

TKo forlot øya med ettermiddagsbåten med resten av træntramperne vemodig vinkende farvel på båtparkeringsplassen.

Vi som fortsatt er på øya skal i morgen igjen stå opp altfor tidlig, trampe gress i sørplantinga og gå en ny manngard ved grønnfjøset.

DA skal det bli fart i sakene!!

Dagens andre hurrafugl
Klassisk dokufoto
VKS og TKo; stolt eier og vinner av konkurransen om årets Træntrampbil
Timeout i ringmerkinga28. september 2016    

Sibirpipen viste seg fra fotogensida i dag

Træntrampere i aksjon: TSø, TKo, VKS, BNy, ASø

Rosiner i pølsa:  sibirpiplerke, trostesanger, dvergspurv (4), hærfugl, jordugle, hønsehauk, gulbrynsanger, (20), islom, lappspurv
Antall arter: 57
Antall ringmerket: 36 (rødvinge, gråsisik, grønnfink
)
Vind og vær:  
6-7 m/s fra SSØ og overskya med tilløp til regnbyger. 12 grader.
Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2, Hælseheimen, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret x2, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3)  06:30 - 18:00.

Regnvåt asfalt og rolige vinder fra SØ i dag tidlig er oppskrifta på påfyll av fugl, og det har absolutt vært både gamle kjenninger og nyankommere på øen. Av gamle kjente holder hærfuglen fortsatt koken bak skola, trostesangeren hang i fotballbanebruket og gulbrynene telles fortsatt i snes - til stor glede for nyankommet tramper ASø. Dvergspurven ved Frisørhagen er på plass, og har til overmål fått selskap av en artsfrende. To dvergspurv der da - hvorav den ene rauk rakt i garnet ved fotballbanen utpå ettermiddagen.Sibirpiplerka har vært i samme pysjet, mye mer positivt innstilt til fotografer nå enn i går. Eksemplarisk! Av påfyll er det vesentlig med både sylvia, steinskvett og ikke minst trost i 500tallsklassen, og både hønsehauk og jordugle er nye for 2016trampen.

VKS initierte crazyness i form av båttur til Sandøya utpå æftan. 4 trampers hadde landkjenning i knappe to timer, og utbyttet var respektabelt - med to dvergspurv, en gulbrynsanger, en hagesanger og en ung vandrefalk som høydepunkter.

Det har gått inflasjon av gulltroster i Norge de siste dagene, og for å fremskynde prosessen har vi installert Tsøreoanlegget med full gulltrostpeis over natta. Det kommer til å bli hardtrampa rundt lydkilden vi morgen. DA skal det bli fart i sakene!!


En av to dvergspurver på Husøya i dag...
...og en av to dvergspurver på Sandøya i dag!
...den andre dvergspurven på Husøya rauk i garnet
skåding fra bøgdaruta - var ingen albatrosser der heller...
Rovfuglbonansa i Sørplantinga - jordugle!
Rovfuglbonansa på Sandøya - vandrefalk!
TSø har ikke tid til å vente på flo sjø på Sandøya, og gjør sitt for å fremskynde prosessen...
ASø skåder Sørplantinga
TSø og tsønn
graslusking på Sandøy


27. september 2016  


Træntrampere i aksjon: TSø, TKo, VKS, BNy, (ASø) 
Trænas sjuende


Rosiner i pølsa: tundrapiplerke, sibirpiplerke, trostesanger, dvergspurv, hærfugl, gulbrynsanger, gulerle
Antall arter: 51 
Antall ringmerket: 46 (rødvinge, gråsisik
)
Vind og vær:  
Akseptabel vind for krattlusking i hele dag. Lettskyet med et lite regndryss midt på dagen. 15 grader. 
Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2, Hælseheimen, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret x2, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3)  06:15 - 18:00.
Igjen en ny dag med skyhøye forventninger og følgelig tidlig opp og ut i felt. Litt pesslunkent med fugl fra morran, men en nyankommet gulerle gav godt håp. Sånn litt utpå formiddagen trampet TKo fram dagens nest største høydepunkt i form av Trænas sjuende og årets andre TUNDRAPIPLERKE til voldsom glede for tilstedeværende trampers! Den tilbragte en halvtimes tid i sitkakrattet ved frisørhagen og oppførte seg på ingen måte som forventet da den tidvis var veldig fotogen. På samme sted dukket det opp en lekker, men skulky dvergspurv litt senere på dagen.

Ellers har vi fortsatt både hærfuglen og sibirpipen på øya, men begge er håpløst ustabile og noe fiendtlig innstilt til fotografene.  Trostesangeren surrer også rundt i passende habitat og plumpet i garnet ved fotballbanen på ettermiddagen.

Dagens største høydepunkt var da ASø ankom øya grovt forsinket med «hurtig»-båten akkurat i tide til kveldens krabbeorgie som ble servert med træntrampens eget hjembaktøl. Bli itj ber!

I morgen er vi noenlunde fulltallige og kommende natts regnvarsel gir god tro på morgendagen. Da!!

Trænapiplerke
Kjempestas med dvergspurv
Kop i solnedgang
Øl og krabbefest


26. september 2016  
Årets største acroverraskelse - Trænas første trostesanger!!!

Træntrampere i aksjon: TSø, TKo, VKS, BNy  

Rosiner i pølsa: trostesanger, sibirpiplerke, hærfugl, grålire (3), kjernebiter, gulbrynsanger (20), lappspurv (4)
Antall arter: 53 (Husøy), 28 (Sanna), 32 (Selvær)
Antall ringmerket: 12 (rødvinge, gråsisik, gulbryn
)
Vind og vær:  Mer enn nok vind til å la seg irritere hele dagen og et snev av regn rett før det ble mørkt til kvelds.  
12 - 16 grader.
Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2, Hælseheimen, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret x2, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3)  06:30 - 17:30.


O`store Fugleguden være lovet! Etter en forholdsvis begivenhetsløs dag i går, slo Guden tilbake med ti gang slagkraft i dag. Lettskyet pent fra morgenen og en frisk blæst fra SØ ga håp om ny tralt, og krattlusking og nettrunder ble iverksatt med friskt mot. TSø hadde til og med montert den nye tilhengeren til batterisykkelen, så alt lå til rette for å lasse tonnevis med sjelden fangst baki vogna. Det skulle dog kjapt vise seg at det ikke akkurat var noen voldsomme forandringer i artssammensetninga - med ETT hederlig unntak. I det suverene nybruket ved lekeplassen hang europas største sanger i den nederste lomma. Trostesanger!! En uhorvelig sjelden høstart i Norge, og et høyst uventa trænfunn. Nordlands andre - Trænas første - Norgeskryss for TSø og VKS - og vipps var høstsatsinga 2016 en suksess!

Men trampersens hviler ikke på laurbæra. TSø skremte livsjiten av sitrepiplerke ved Ungdomshuset, som det senere på dagen lyktAes TKo å claime til sibirpiplerke, da den satt å hysa på Sylvianeset. Årets første! VKS og BNy trampa Vidardalen, med 4 lappspurv som resultat. TKo og VKS tok senere bøgdabåten ut til Sanna, hvor tre grålire på utsida skapte god stemning - spesielt for VKS som hanka inn sitt andre norgeskryss for dagen. Godt gjort å unngå grålire etter mer enn 30 år som aktiv fuglekikker, men altså - hit, men ikke lenger... Tilfeldigheter gjorde at det også ble tid til en times blitztramping på Selvær - uten stort annet enn to gulbrynsanger, en møller og 300 løsslupne sauer / gravær som resultat.

I skrivende stund er en anselig mengde feskbaill, trampøl og maltwhisky konsumert og stemninga er upåklagelig. Ute herjer nordlyset og fralandsvinden. Vi er alle enige om at nordlys ikke kan være annet enn godknaill for fugletrekk og bombenedfall. I morgen vil det vise seg om teorien holder stikk. Og ASø ankommer øen, og årets trampekorps er fulltallig. DA skal det bli fart i sakene!!


VKS tidlig på`n i soloppgangen - omgitt av sin favorittfarge, rosa. 
TSø rusta for storfangst, Plass til både ringer, cola og storfangst i den suverene nytilhenger`n...
...og storfangst ble det - trostesanger!!
dokumentering av trastsånger
Kompetanseheving i trostesangerøyemed

dokumentering av trastsånger2
Dagens dobbel-dobbel
Standsmessig transport til Sanna, og VKS syntes det var stor stas å få sitte oppe på broa sammen med skipper og båtsmann på bøgdabåten...
...like før han fikk norgeskryss på grålire på Sanna.
Høstens første polarsisik aka Polaren Pär
Hærfuglen holder koken
Sliten og snedig hagesanger på Sanna


25. september 2016Træntrampere i aksjon: TSø, TKo, VKS, BNy  

Kjernebiteren har funnet seg et favorittre fullt av svartsurbær.

Rosiner i pølsa: hærfugl, kjernebiter, dvergspurv, gulbrynsanger (20)

Antall arter: 50

Antall ringmerket: 12 (rødvinge
, gulbryn)
Vind og vær: Pessregn og utidig kuling, opptil 20ms med plaskregn i kastene fram til klokka 12:30.

Fortsatt vind utover ettermiddagen, men regnet forsvant heldigvis. 12 - 16 grader.
Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2, Hælseheimen, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret x2, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3) fra klokka 12:30 - 18:00.


Trist og trasig start på dagen med vedvarende pessregn til midt på dagen.  Ivrig-TSø var den eneste som trosset værgudene på formiddagen uten at det gav nevneverdig resultat og artsutvalget senere på dagen viste seg å være ganske det samme som i går. 

Det er tungt å ta innover seg at uvennskapsøyene Sklinna og Værøy har hatt hver sin gulltrost på besøk så svartsjuka har vært  tung og altoverskyggende i hele dag.  

I morgen skal vi få samme vind som vi har hatt i dag, men heldigvis regnfritt. DAH! 


Ikke isabellasteinskvett, ikke ørkensteinskvett, ikke svartstrupesteinskvett osv..
BNy leter gulltrost
TSø leter gulltrost og har trua
VKS leter gulltrost
TKo venter på at BNy, TSø og VKS skal finne gulltrost
Trænas 2. gråfluesnappermerking
TKo's spesial spaghettigryte

24. september 2016   
I mangel av ornitologiske dokumentasjoner
viser vi her et bilde av træntramphuset.

Træntrampere i aksjon: TKo, VKS, BNy  
Rosiner i pølsa:Ikke så ulikt gårdagen: hærfugl, kjernebiter, gulbrynsanger (20), storjo, møller

Antall arter: 50

Antall ringmerket: 15 (rødvinge,
hagesanger, gulbryn)
Vind og vær: Lettskyet pent med vestlig frisk bris hele dagen. LItt kaldere enn i går med opptil 13 grader. 

Nettlokaliteter: Ivarhåjen x2, Ungdomshuset, Lekeplassen, Feskgjellan, Fotballbanen, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3) fra klokka 06:30 -  17:30.
Denne tradisjonstunge dagen startet friskt med veldig forventningsfulle træntrampere, dugg i graset ,rødvinger i lufta og gulbrynpip i flere hager rundt huset. Nettene ble satt opp i rekordfart og etter tung frokost satte første nettrunde standarden for resten av dagen. To fugler i nettene:-( Rævva! Uansett, træntramperne er fornøyd med å ha et par hyggelige fugler fra gårsdagen på plass. Både hærfuglen, kjernebiteren  og et lass gulbryner er sett i hytt og pine i hele dag og kveldsobservasjonene av munk og hagesanger indikerer nyankommet på øya. I tillegg ble en liten halvtimes havsfuglskåding premiert med storjo.

Træntramper TSø ankom øya med siste ferga og hadde startet fra Verdaln så tidlig på morgenen at han akkurat rakk totimerskøa sør for Mo i Rana.


I natt og i morgen tidlig melder yr skikkelig pessregn og opptil 15 ms fra sør, men regnet og vinden skal løye midt på dagen i morgen. Da, jävlar!!  

Det nærmeste vi kom 2014 i dag
Dagens jernspurv
Gårsdagens nyankomne trampers med propellbrynsanger


23. september 2016   

Dagens dobbel; gulbrynbonansaen er over - "bare" 10 individer i da

Træntrampere i aksjon: TKo, VKS, BNy  
Rosiner i pølsa: hærfugl, kjernebiter, gulbrynsanger (10), sandsvale, spurvehauk, ringdue (5), møller, gråfluesnapper

Antall arter: 43

Antall ringmerket: 23 (rødvinge, grønnfink)

Vind og vær: Lettskyet pent hele dagen. Frisk bris fra SØ fra morgenen - minket til tilnærma stille til kvelds. Opp til 17 grader varmt.


Nettlokaliteter: Ivarhåjen, Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3) fra klokka 06:30 - 17:30.

Med unntak av to stk trampers type BNy og VKS er det lite nyankomment at berette om fra øen i dag. Likevel har historiske begivenheter funnet sted. Fra ferja observerte de to ivrige nykommere to sandsvaler på direkte trekk sørover - en art som er ny for Træntrampkonseptet! Kort etter landkjenning var krattluskinga i gang, og det tok ikke lange stunda før både kjernebiter og hærfugl var funnet igjen - til stor glede for nye trampers. Nettfangsten har, med unntak av en møller, en svhvflsn og en gulbryn, vært en tragedie  - med noen rødvinger og en flokk grønnfink som årsak til dagstotalen på 23 fugler.

TSø ankommer med kveldsferja i morgen. I skrivende stund er det totalt vindstille og vi ser at regnbygene herjer som en fuglebremsende vegg i havet vest for oss. 24. september er en dato med blytung ornitologisk tradisjon på Træna type ramasanger og sibitrost. DA!!!

En av få fugler i netta i dag - svhvflsn
Mannen i høyvannsbuksene på sofaen...
...på sofaen sliten etter ei lang natt på E6...
...og til slutt materiale for havarikommisjonen. Han er dog ikke den første som sovner inn i den stolen! 


22. september 2016  
Dagens kjernebiter er mindre velkommen til Træna
blant lokale gråspurv enn blant trampers.


Træntrampere i aksjon: TKo  
Rosiner i pølsa: tundrapiplerke, kjernebiter, dvergspurv, gulbrynsanger (30), ringdue, møller, svarthvit fluesnapper

Antall arter: 37

Antall ringmerket: 19 (5 gulbryn!, rødvinge, gjerdesmett)

Vind og vær: Perfekte forhold. Totalt vindstille hele dagen. Lettskyet pent. Opp til 17 grader varmt.

Nettlokaliteter: Ivarhåjen, Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3) fra klokka 06:15 - 18:30.

Vindstille pent i hele dag, og god start på dagen med både mange og gode fugler. Gulbrynbonansaen vedvarer, med minimum 30 også i dag. Ei ubestemt sitrepiplerke kom fisende over Kirkegården i retning sylvianeset under den første nettrunden. Fuglen var usedvanlig vokal og herja luftrommet over øya flere ganger iløpet av formiddagen, men viste seg aldri godt nok til å kunne claimes verken til det ene eller det andre. Snarere tvert i mot... Dog hoppa ei trepiplerke rundt i Sørhagene senere på dagen, men denne var taus som en østers, så neppe samme fugl. Ei tundrapiplerke ble trampa opp ved Sørhagene. Var seg sjøl lik, og repeterte rutinen "trykk hardt i tett gress - fly opp på nært hold - fly en runde - lande i tett gress igjen". Klassisk tundrapipoppførsel. Også denne laga herlig mye leven i oppflukten - hør parabolt lydopptak her; http://www.xeno-canto.org/335706

Dagens lokale høydepunkt ryster neppe den internasjonale ornitologiske arene, men er i trænsk sammenheng en bombe like fullt - en kjernebiter! Den dukka først opp ved museumet, men har farta rundt på øya og ble sist hørt ved Sørhagene. Hør lydopptak her;http://www.xeno-canto.org/335729

Og når vi først er i gang med lydene. Hør et rykende ferskt opptak av gulbrynsangerens pirrende lokkelyd her; http://www.xeno-canto.org/335707

MEN; Det som i morges lå an til å bli en særdeles god dag, tok en brå vending sånn i 12-tida. Da skrudde Fugleguden bunnpluggen ut av Noas fugleArk, og utover ettermiddagen var det knapt en fugl å se - verken i felten eller i nettene. Etter kl 12 gikk bare 4 fugler i garna - tre rødvingetroster og til overmål en dvergspurv i Trostedalen!! 

I morgen blir det etterlengtet påfyll med trampers. BNy og VKS ankommer med middagsferja, og kjenner vi konseptet rett tar det ikke lang tid før en gladsak er trampa opp. DA skal det bli fart i sakene!!


Tikkende bombe hang i Trostedalen - dvergspurv!
Dagens dobbel...
Ringdue er ikke hverdags på Træna!
Trepiplerke. Merk knekken i høyrefot, som avslører fuglens legning...
Minst 60 fuglekonger i dag!
Har bygget bridge over trøblått water ved nynettet i sør. Ingeniørkunst av de sjeldne. 


21. september 2016  
Denne fargeklatten friska opp en grå formiddag - hærfugl!Træntrampere i aksjon: TKo  
Rosiner i pølsa: tundrapiplerke, hærfugl, myrsanger, gulbrynsanger (30), sanglerke, buskskvett, møller, svarthvit fluesnapper

Antall arter: 43

Antall ringmerket: 24 (grønnfink, rødvingetrost...)

Vind og vær: Frisk bris fra sør og havtåke fram til kl 11. Deretter ultimate forhold med vindstille og lett skydekke. Varmt - opp til 16 grader!


Nettlokaliteter: Ivarhåjen, Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3) fra klokka 06:15 - 18:30.

...og fart i sakene ble det til gangs! Allerede kl 08 var dagen redda, da en lenge etterlengta trænart ble skremt opp ved kirkegården; et fyrverkeri av en hærfugl! Lekkerbiskenen fløy i retning Parlings og idrettshallen, men til tross for iherdig leting var den søkk vekk - før den vanvittig nok dukka opp igjen i nederste nettlomme i Bombehagen. Freskt ringmerkingsgull for Træna! Skremte den opp ved Grønnfjøset senere på dagen, hvorpå den kryssa åkeren og fant selskap i sauene hass Roger på Moen. Der sitter den forhåpentligvis helt til resten av trampers ankommer på fredag og lørdag...InshFugleguden...

Dagens andre høydepunkt hang også i nederste lomme, men i Reservoaret, og er definitivt av det noe mer anonyme slaget. Trænas fjerde og Norges 38. tundrapiplerke! Mye har skjedd på tundrapiplerkefronten de siste åra, da Trænas første fugl (satt i hagen til Pinslundhuset) i 2002 var Norges 7. funn...

Fortsatt mye fugl på øya, og krattluskinga har båret frukter. Det piper over alt fra et 30-talls gulbrynsangere, og en  myrsanger skulker rundt i Sørhagene. Så ikke ring på fuglen, men det kan være samme fugl som i går. Ellers er den første sanglerka siden 2009 stabil på åkeren ved Grønnfjøset.

På fredag kommer Vidar og BNy, så i morgen er siste dag entallig. DA skal det bli fart i sakene!

Et etterlengta trænkryss - hærfugl!
Trænas fjerde tundrapiplerke!
Rosa basis på undernebbet er karakteristisk for tundrapiplerka.
Dagens dobbel-vingebånd...
Sanglerka var årlig i Træna fram til 2009 - siden da har den ikke blitt sett. Før i dag...20. september 2016  
Dagens mot-alle-odds; myrsanger - med belgisk ring!!!!Træntrampere i aksjon: TKo  
Rosiner i pølsa: myrsanger m/belgisk ring!, lerkefalk, dvergspurv, hauksanger, gulbrynsanger (45!), tornsanger, møller, rødstjert, tyrkerdue

Antall arter: 42

Antall ringmerket: 56 (rødvinge, sivspurv, gulbrynsanger)

Vind og vær: Ultimate forhold. Vindstille og overskyet fram til kl 13 - deretter skyfri himmel, problemfri time og en svak vind fra NØ. Varmt - opp til 19 grader!

Nettlokaliteter: Ivarhåjen, Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset, Bombehagen og Sørhagene (3) fra klokka 06:00 - 19:45.

Så var den i gang, el grandiosos Træntrampos 2016os. Og hvilken freskos startos! Dagen har vært prega av et gulbrynsangerrush ut av en annen verden, med en total på minimum 45 individer! Det har "thiuitta" overalt, og ekstremen ble satt på Ivarhåjen hvor minst 7 individer herja samtidig i dag tidlig. 6 gulbryn går forøvrig til greins i kveld med en flunkende ny ring rundt beinet. Bra fart i nettene ellers også, med totalt 56 merkinger fordelt på 16 arter - deriblant 5 møller, rødstjert, flere hagesanger og munk, mye sivspurv og flere fuglekonger. Fortsatt mye gjenfangst - spesielt blant trostene, hvor mer enn halvparten er ferdig merka. Dagens ferdigmerka høydare er dog Trænas første utenlandskontroll gjennom tidene; en myrsanger fra Bombehagen, med belgisk ring! Hva er oddsen?!  Skal bli spennende å få historikken til den fuglen!

Trampinga har også båret frukter, selv om det har blitt så alt for lite tid til sådant noget. Starta friskt med en ung lerkefalk som kretsa over Sørhagene i dag tidlig. Trænas andre gjennom tidene! Deretter fulgte noen hektiske minutter i Frisørhageområdet, hvor en hauksanger krangla friskt med de lokale gråspurvene, mens en meget vokal dvergspurv tikka rundt i hekken ned mot Vidarkrysset. Liten fugl, men stor stas - sjøl om den ikke viste seg fra sin mest fotogene side...

Træntrampen 2016s første dag har bydd på ei hel eske med rosiner, men svisken mangler. I morgen dreier vinden. DA skal det bli fart i sakene!Trænas første utenlandskontroll - myrsanger fra Brüssel!
Minst 45 gulbrynsangere i dag...
...hvorav 6 gikk i bruket.
Hauksanger i Frisørhagen
En tikkende bombe - dvergspurv - ved Frisørhagen!
Sannsynligvis et annet individ - dvergspurv ved butikken
Ringtrost i sør
Sein tornsanger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar