lørdag 30. juli 2016

JULITRAMP 2016

OPPSUMMERING 28. - 31. JULI 2016Træntrampere i aksjon: TKo
Rosiner i pølsa: Hettemåke, sotsnipe, dvergfalk, svarthvit fluesnapper, gluttsnipe, tyrkerdue, skjære, sivsanger
Antall arter: 58
Antall ringmerket: 95 (Gråsisik, løvsanger, grønnfink, rødvingetrost dominerte)

Vind og vær: Temperaturer fra 13 - 20 grader. Mye sol, men heftige byger og vedvarende regn på slutten. Vind fra helt stille til opp i 14 m/s fra alle retninger. 
Nettlokaliteter: 
Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset og Sørhagene. 

Slutten av juli er fortsatt hekkesesong på Træna, med plenty av nyutfløyet pullus og unger i reir til både gråsisik, heipiplerke, steinskvett og rødvingetrost. Det kryr av ung linerle og løvsanger også, men om disse er lokal produksjon eller tidligtrekkere er uvisst. Lite merkbart trekk av spurvefugl enda, så denne tida kan trygt konkluderes å være i tidligste laget for daglig utskifting av fugl. Undertegnede legger ikke opp til et tilsvarende langt opphold i slutten av juli neste år...trur eg...

ARTSLISTE
Grågås, ærfugl, siland, smålom, storlom, havsule, storskarv, toppskarv, gråhegre, havørn, dvergfalk, tjeld, heilo, sandlo, storspove, strandsnipe, sotsnipe, gluttsnipe, enkeltbekkasin, tyvjo, krykkje, hettemåke, fiskemåke, sildemåke, gråmåke, svartbak, makrellterne, rødnebbterne, teist, lunde, tyrkerdue, låvesvale, heipiplerke, skjærpiplerke, gulerle, linerle, gjerdesmett, jernspurv, blåstrupe, steinskvett, ringtrost, gråtrost, rødvingetrost, sivsanger, gransanger, løvsanger, svarthvit fluesnapper, blåmeis, skjære, kråke, ravn, stær, gråspurv, bjørkefink, grønnfink, bergirisk, gråsisik, sivspurv.31. JULI 2016

Træntrampere i aksjon: TKo

Rosiner i pølsa: Dvergfalk, svarthvit fluesnapper, gluttsnipe, tyrkerdue, skjære, bjørkefink
Antall arter: 43
Antall ringmerket: 24 (Gråsisik, grønnfink, løvsanger)
Vind og vær: Vindstille fra morgenen - svak vind fra V utover dagen. Lavt skydekke. Perfekte forhold fram til pøsregnet starta ca kl 13. 15C. 
Nettlokaliteter: 
Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset og Sørhagene. åpnet 06:30 - lukket 12:30.

Endelig en smak av fugl! Ultimate trampeforhold i dag, og alle nettene har fanga bra. Dessuten er totalt fem nye arter for julitrampen registrert; dvergfalk, svarthvit fluesnapper, gluttsnipe, tyrkerdue og skjære. De tre førstnevnte vitner om trekk, mens de to sistnevnte er eldgamle - dog verdsatte! - kjenninger. Solide doser av frustrasjon og en smule inspirasjon i at skapninger på størrelse med skjære ikke oppdages før etter tre fulle dager med tramping. Hvor mye annet av adskillig mindre dimensjon og mer anonymt levesett gjemmer seg i busker og kratt?? 

Julitrampen avsluttes mens den er på topp, og i morgen tidlig seiles det hjemover. Om en par ukers tid er er det planlagt storstilt augustsatsing fra opptil flere trampers. DA skal det bli fart i sakene!!!


Tungskyet stygt, men suverent trampevær! 
Eldgammel kjenning dukka opp i dag - tyrkerdue.
Finn havørna!
Sildmås
Den grimme blåstrupeungen
Trænas vanligste - heipiplerka
Høstens første tegn på trekkaktivitet - svhvflsn
Husokkupantene har forlatt Pinslundhuset og ble observert i klassisk spurvfangaraktivitet


30. JULI 2016

Træntrampere i aksjon: TKo

Rosiner i pølsa: Hettemåke, sivsanger, ringtrost, 
Antall arter: 28 (Husøy) - 34 (Selvær)
Antall ringmerket: 0
Vind og vær: skyfri himmel problemfri time fra morgenen, men vind fra NØ - opp i 14 m/s. Rolig vind og overskyet til kvelds. Varmt. 
Nettlokaliteter: ingen nettfangst pga vind


Liten kuling fra NØ har herja øyriket i hele dag, så dagens første strategi var å satse på den SV-lige delen av øya. Forholdsvis mye fugl i Sørplantinga, men ingenting å gå bananas etter. En respektabel ansamling måker har hopa seg opp rundt oppdrettsanlegget - blant annet to hettemåker og en bleikfis av en stormåke, som trolig er en svartbak med pigmentfeil. Se bildet og vurdèr sjøl...

Tok bøgdaruta til Selvær for å sjekke vadertrøkket - som viste seg å ikke eksistere. Gledelig var imidlertid en uventa frisk koloni med teist på minst 30 par, samt et nyutfløyet kull sivsanger. Ellers kun det forventede også her.

I kveld kom et skysystem fullt av vått ramlende sørfra, og det kommer til å regne mye i natt...Enormt med grågås i systemet
Finfin koloni med teist på Selvær
Teist
Bleikfis av en måke...
Trænas utvilsomt mest tallrike spurvefugl
Ung, lovende sivsanger på Selvær...
...og dens opphav.
29. JULI 2016

Træntrampere i aksjon: TKo

Rosiner i pølsa: Sotsnipe, blåstrupe, storlom, jernspurv
Antall arter: 28 (Husøy) - 
Antall ringmerket: 38 (gråsisik, løvsanger, grønnfink)
Vind og vær: Regn fra morgenen, men klarnet opp til lettskyet pent og varmt utover dagen. Tiltagende vind fra NØ - opp i 12 m/s til kvelds.
Nettlokaliteter: Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Trostedalen, Grønnfjøset og Sørhagene. åpnet 06:45 - lukket 21:00.

Dagen startet som gårdagen sluttet - med regn. Nettene derfor ikke oppe før i 7-tida. Moderat fangst, med blåstrupe, jernspurv, steinskvett og blåmeiskontroll fra 2015 som høydare. Deretter kan man tilnærma lik sette repetisjonstegn fra dagen i går. Fortsatt ingen tegn til trekkaktivitet på spurvefuglene. En liten times glaning utover blåmyra til kvelds resulterte i de forventede havsuler og krykkjer, i tillegg til en storlom på trekk nordover. To sotsniper, et knippe sandlo og to strandsniper trakk også over i løpet av dagen. 


I morgen skal Selvær besøkes - DA skal det bli vaderbonansa og fart i sakene!


Blåstrupeungen er som den grimme elling - den blir lekrere bisk etter hvert
Sotsnipedoku
Vår venn blåmeisen fra 2015 kontrollert i dag
TIL SKREKK OG ADVARSEL for alle som bruker beinfarge for å skille løvsanger og gransanger!
Sånn går det når huset er bortleid
En av få laguner med vaderpotensial på Husøya - ei strandsnipe i dag28. JULI 2016

Træntrampere i aksjon: TKo
Rosiner i pølsa: Sotsnipe, gulerle, bjørkefink, blåstrupe, makrellterne
Antall arter: 40
Antall ringmerket: 33
Vind og vær: Lettskyet pent - 16C. Vekslende vind fra NØ, men hovedsakelig totalt vindstille. Regn fra klokka 15:30.
Nettlokaliteter: Ungdomshuset, Feskgjellan, Reservoaret, Skjøttarbanen, Grønnfjøset og Sørhagene. åpnet 04:45 - lukket 15:30 på grunn av regn.


Turistinkubator legger til kai. 


15 år har gått siden sist Træna ble trampa på seriøst nivå i juli. Derfor var det hardt på tide å kjenne på julitrøkket igjen, og i all spontanitets navn ble stæsjet pakka og kursen satt nordover den 27. juli. Blikkstille hav, skyfri himmel, problemfri time og et jamt sig av lunder på vei mot Lovund med mat friska opp fergeturen, mens ei litt mindre sjarmerende åsgårdsrei bestående av kvalmrik amerikaner fra cruiseskipet National Geographic Orion ønsket velkommen til Husøya. Kobbelet hefta ikke lenge dog, så snart var kysten bokstavelig talt klar, og ved solnedgang sånn i 23-tida var nettene oppe og alt klart for neste dag. Husokkupanter fra NTNU har kapra Pinslundhuset, så natta ble tilbragt sammen med en absurd biomasse knott og mygg i lavvo - på ekte fattigfolks vis. Konsumerte anselige mengder tapas og en Isbjørn fra Mack på den nyetablerte Aloha-kafeen som trøst før soveposen ble snurpa igjen ved midnatt...

Klokka 04:30 hadde sola forvandla lavvoen til sauna, og det var ei sann velsignelse å komme seg ut for å sette bruket. Tilnærma lik vindstille og et mylder av øens sedvanlige heipiplerke, linerle, løvsanger, rødvingetrost og steinskvetter i lufta - mye nyutfløyet type skabbåt. I det hele tatt imponerende produksjon her på øya, og det produseres fremdeles. Både rødvinger og heipip har fortsatt unger i reir og gråsisikene blir fanga med rugeflekk. Et kull nyutfløyne jernspurver hang ved Skjøttarbanen. Blåstruper i pullusdrakt ble sett hist og her. Makrellterne med unger satt på Likholmen.

Høstens første fangst ble en løvsanger i Trostedalen - løvsangeren dominerte forøvrig fangsten i dag med totalt 16 individer, tett etterfulgt av gråsisik og rødvingetrost (som vanlig). Allerede før nettene var oppe ble flere heipiplerker og rødvinger med ring observert i felten. En rødvingetrost med gammel ring ble også kontrollert. Uvisst hvilket år den stammer fra, men skal vi tro BNy`s teorier har den trolig spontanmutert her ute og vært her siden tidenes morgen.

For øvrig klare trender i nettene. Som tidligere erfart ser det ut til at området Skjøttarbanen / Trostedalen er mer populært nå enn senere på høsten. De allerede nevnte nett + Fiskegjellene og Reservoaret sto for det grøvste av fangsten, mens Ungdomshuset og Grønnfjøset fanga patetiske 0 og 0 fugler hver.

Det er tidlig for trekk her ute, og eneste synlige tegn på påvirkning utenfra er ei gulerle og en bjørkefink i tillegg til dagens høydare - ei plystrende sotsnipe i fint driv mot Parlings fra Fiskegjelleområdet.

I skrivende stund pøser regnet ned. Det er fortsatt vindstille og fra meteorologikompetent hold (Yr.no) hevdes det at det skal være oppholds og en svak østatrekk i natt. Det sier seg vel sjøl at DA skal det bli fart på sakene!!!


Mye rugeflekk for tida - denne gråsisikhunnen er tilnærma lik som Hönan Agda - naken...
Utdrag fra merkeloggen - mye løvsanger og gråsisik. 
Kortreist rødvingetrost - nyuthoppa
Respektable mengder av Norges mest tallrike spurvefugl, løvsangeren, idag
Gjerdesmett
Sjelden fangst - juvenil steinskvett!
En av tre juvenile jernspurver

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar