onsdag 16. mars 2016

Marstrømp 9. - 10. mars 2016

Træntrampere i aksjon: TRØ
Rosiner i pølsa: Skjærpiplerke, stær, havelle, gjerdesmett, teist
Antall arter:
Antall ringmerket: ingen 
Vind og vær: 
Nettlokaliteter:9. mars: Spurvetramp noch einmail… Selvær i dag. Gråspurvbestanden som på januar var på 42 ind, på februar 24 ind, er nå redusert til 20 ind. Nedgangen er nok stoppet nå. Dvergfalken er død og spurvehauken er forsvunnet.

Lite trekkfugl å se på øya nord for polarsirkelen. 2 grågås skal være sett, noen flere stær er nok ppl men ellers litt tamt. Tross mengder med fisk i havet og på fiskemottaket på kaia er ikke måkene i siget. Ingen kvite denne gang heller.

Teistene er ppl på Selvær. Tresifret i området ved kaia og flere ute i skjærgården. Noen få krykkjer og 4 haveller ble også loggført. Av småttiser kan gjerdesmett og skjærpip nevnes.

Været var faktisk bærre lækkert.


10. mars: Husøen ble trampet hele dagen, mest med fokus på spurvene som var 75 i tallet. Også her var det få indikatorer på at vårtrekket var tatt av. Noen flere stær enn sist, men ellers stort sett ingenting. En gjerdesmett feis rundt i vegetasjonen ved kirka og i havna var 380 ærfugl samlet. Et tredvetalls krykkjer fløy rundt og de allesteds nærværende havørner var i omløp. To ind hver av kjøttmeis og blåmeis og tosifret med grønnfink kan kanskje nevnes.

Dagens høydepunkt ble lunch hos Harry og Helene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar