lørdag 12. oktober 2013

Træntrampen - år for år

Oversikt over fuglearter observert i september og oktober siden træntrampens morgen. I 2007 ble det ikke notert komplett artsliste.


Blåstjert er observert kun en gang i Træna - på Husøy den 1. oktober 2010.
Art 2001 *02 *03 *04 *06 *07 *08 *09 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 2017 År
Kortnebbgås 1 1 1 1 1 1 1 7
Tundragås 1 1
Grågås 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Hvitkinngås 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Gravand 1 1
Brunnakke 1 1 1 1 4
Krikkand 1 1 1 1 1 1 1 7
Stokkand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Ærfugl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Havelle 1 1 1 3
Svartand 1 1
Sjøorre 1 1 2
Siland 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Laksand 1 1
Lirype 1 1 2
Smålom 1 1 1 1 1 1 6
Storlom 1 1 1 1 1 1 6
Islom 1 1 1 1 1 5
Gulnebblom 1 1 2
Gråstrupedykker 1 1
Havsvale 1 1
Havhest 1 1 1 1 1 5
Grålire 1 1 2
Havsule 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Storskarv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Toppskarv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Gråhegre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Havørn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Myrhauk 1 1
Hønsehauk 1 1 1 1 1 5
Spurvehauk 1 1 1 1 1 1 1 7
Kongeørn 1 1
Lerkefalk 1 1 2
Tårnfalk 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Dvergfalk 1 1 1 1 1 1 1 7
Jaktfalk 1 1 1 1 4
Vandrefalk 1 1 1 1 1 1 1 7
Trane 1 1
Vannrikse 1 1 2
Tjeld 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Sandlo 1 1 1 1 1 1 6
Heilo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tundralo 1 1 1 1 1 5
Tundrasnipe 1 1
Fjæreplytt 1 1 1 1 4
Polarsnipe 1 1
Myrsnipe 1 1 1 1 1 5
Brushane 1 1 1 1 1 5
Kvartbekkasin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Enkeltbekkasin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Dobbeltbekkasin 1 1
Storspove 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Sotsnipe 1 1
Rødstilk 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Strandsnipe 1 1
Steinvender 1 1 1 1 1 1 6
Polarsvømmesnipe 1 1
Polarjo 1 1
Tyvjo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Storjo 1 1 1 3
Sabinemåke 1 1
Hettemåke 1 1 1 1 1 1 6
Fiskemåke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Sildemåke 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Gråmåke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Polarmåke 1 1 2
Svartbak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Krykkje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Makrellterne 1 1
Rødnebbterne 1 1 1 3
Alke 1 1 1 1 1 5
Alkekonge 1 1
Lunde 1 1 2
Teist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ringdue 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Tyrkerdue 1 1 1 3
Turteldue 1 1 1 1 4
Hærfugl 1 1 2
Haukugle 1 1
Spurveugle 1 1
Jordugle 1 1 1 1 1 5
Gråspett 1 1 2
Flaggspett 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Vendehals 1 1
Tårnseiler 1 1
Sanglerke 1 1 1 1 1 5
Sandsvale 1 1 2
Låvesvale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Taksvale 1 1 2
Tartarpiplerke 1 1 1 1 4
Sibirpiplerke 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Trepiplerke 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Tundrapiplerke 1 1 1 1 1 5
Heipiplerke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Lappiplerke 1 1 2
Skjærpiplerke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Gulerle 1 1 1 1 4
Sitronerle 1 1 2
Linerle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Sidensvans 1 1 1 1 1 5
Gjerdesmett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Jernspurv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Rødstrupe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Blåstjert 1 1
Blåstrupe 1 1
Rødstjert 1 1 1 1 1 1 6
Buskskvett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Steinskvett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Ringtrost 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Svarttrost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Gråtrost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Måltrost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Sibirtrost 1 1
Rødvingetrost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Starrsanger 1 1 2
Sivsanger 1 1 2
Trostesanger 1 1
Myrsanger 1 1
Busksanger 1 1 1 3
Ramasanger 1 1
Hauksanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Møller 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Tornsanger 1 1 1 1 4
Hagesanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Munk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Gulbrynsanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Lappsanger 1 1 2
Furusanger 1 1
Bøksanger 1 1 1 1 1 1 1 7
Gransanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Løvsanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Fuglekonge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Gråfluesnapper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Dvergfluesnapper 1 1 2
Svarthvitfluesnapper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Svartmeis 1 1 2
Granmeis 1 1
Blåmeis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Kjøttmeis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Pirol 1 1
Trekryper 1 1
Tornskate 1 1 1 1 4
Skjære 1 1 1 1 4
Kråke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Ravn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Stær 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Rosenstær 1 1 1 3
Gråspurv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Pilfink 1 1
Bokfink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Bjørkefink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Grønnfink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bergirisk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Gråsisik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Brunsisik 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Polarsisik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Båndkorsnebb 1 1 2
Grankorsnebb 1 1
Furukorsnebb 1 1 1 3
Kjernebiter 1 1 2
Rosenfink 1 1 1 1 1 5
Dompap 1 1
Lappspurv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Snøspurv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Dvergspurv 1 1 1 1 1 1 6
Sivspurv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Gulspurv 1 1
Antall arter 34 70 64 70 70 46 62 61 68 76 96 86 104 96 96
2 kommentarer: