lørdag 12. oktober 2013

Træntrampen - år for år

Oversikt over fuglearter observert i september og oktober siden træntrampens morgen. I 2007 ble det ikke notert komplett artsliste.


Blåstjert er observert kun en gang i Træna - på Husøy den 1. oktober 2010.

Art 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 År
Kortnebbgås   1               1 1 1   1 1 6
Tundragås       1                       1
Grågås   1 1 1       1     1 1 1 1 1 9
Hvitkinngås   1 1 1 1     1 1   1   1     8
Gravand                           1   1
Brunnakke   1     1                 1   3
Krikkand   1 1   1             1 1 1   6
Stokkand 1 1 1   1           1   1 1 1 8
Ærfugl 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Havelle   1 1                 1       3
Svartand   1                           1
Sjøorre     1         1               2
Siland 1 1 1   1   1 1     1 1 1 1 1 11
Laksand               1               1
Lirype                       1       1
Smålom     1 1               1   1 1 5
Storlom     1   1         1   1 1 1   6
Islom   1           1     1     1 1 5
Gulnebblom       1                   1   2
Gråstrupedykker   1                           1
Havhest       1     1     1       1 1 5
Grålire             1               1 2
Havsule   1   1     1 1 1 1   1   1 1 9
Storskarv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Toppskarv   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gråhegre 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Havørn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Myrhauk                   1           1
Hønsehauk     1       1 1           1 1 5
Spurvehauk   1 1           1 1   1   1 1 7
Kongeørn                 1             1
Lerkefalk                           1 1 2
Tårnfalk                 1 1 1 1 1 1 1 7
Dvergfalk   1             1     1 1 1 1 6
Jaktfalk       1 1           1   1     4
Vandrefalk       1           1   1 1 1 1 6
Trane               1               1
Vannrikse                         1 1   2
Tjeld       1 1     1   1 1 1 1 1 1 9
Sandlo       1               1 1 1 1 5
Heilo   1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 1 11
Tundralo                   1 1 1   1 1 5
Tundrasnipe         1                     1
Fjæreplytt   1   1           1   1       4
Polarsnipe                           1   1
Myrsnipe       1             1 1 1 1   5
Brushane       1               1 1 1   4
Kvartbekkasin     1   1         1 1 1 1 1 1 8
Enkeltbekkasin 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Dobbeltbekkasin                       1       1
Storspove 1 1 1   1     1     1   1 1 1 9
Sotsnipe                 1             1
Rødstilk 1 1 1   1     1         1 1   7
Strandsnipe   1                           1
Steinvender   1     1         1   1   1   5
Polarsvømmesnipe   1                           1
Polarjo       1                       1
Tyvjo   1 1 1 1     1     1 1 1 1 1 10
Storjo             1           1   1 3
Sabinemåke       1                       1
Hettemåke     1 1       1 1 1       1   6
Fiskemåke     1 1     1 1 1 1   1 1 1 1 10
Sildemåke   1   1       1     1   1 1 1 7
Gråmåke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Polarmåke                 1             1
Svartbak 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Krykkje 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Makrellterne                             1 1
Rødnebbterne       1               1   1   3
Alke   1                 1     1 1 4
Alkekonge                         1     1
Lunde 1               1             2
Teist 1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1 11
Ringdue   1             1 1 1 1   1 1 7
Tyrkerdue                   1       1 1 3
Turteldue         1 1   1               3
Hærfugl                             1 1
Haukugle                       1       1
Spurveugle                   1           1
Jordugle                   1   1   1 1 4
Gråspett                 1   1         2
Flaggspett 1   1       1     1   1   1 1 7
Vendehals                           1   1
Tårnseiler                           1   1
Sanglerke   1   1   1   1             1 5
Sandsvale                             1 1
Låvesvale   1   1     1   1 1   1 1 1 1 9
Taksvale                     1     1   2
Tartarpiplerke   1                 1 1   1   4
Sibirpiplerke         1         1 1 1 1 1 1 7
Trepiplerke         1         1 1 1 1 1 1 7
Tundrapiplerke   1             1     1     1 4
Heipiplerke 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Lappiplerke         1                     1
Skjærpiplerke 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Gulerle       1       1             1 3
Sitronerle             1       1         2
Linerle   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Sidensvans 1   1 1         1     1       5
Gjerdesmett 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 13
Jernspurv     1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 10
Rødstrupe 1   1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 12
Blåstjert                 1             1
Blåstrupe                       1       1
Rødstjert     1           1   1     1 1 5
Buskskvett   1 1 1 1     1   1 1 1 1 1 1 11
Steinskvett     1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ringtrost                 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarttrost 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Gråtrost 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Måltrost 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Sibirtrost                         1     1
Rødvingetrost 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Starrsanger                       1   1   2
Sivsanger                       1       1
Trostesanger                             1 1
Myrsanger                             1 1
Busksanger         1           1 1       3
Ramasanger                     1         1
Hauksanger   1   1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 11
Møller   1 1   1 1   1 1   1 1 1   1 10
Tornsanger         1             1 1   1 4
Hagesanger   1   1 1   1     1 1 1 1 1 1 10
Munk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Gulbrynsanger     1 1 1     1   1 1 1 1 1 1 10
Lappsanger                         1   1 2
Furusanger                       1       1
Bøksanger   1     1   1     1     1 1   6
Gransanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Løvsanger   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Fuglekonge       1 1       1   1 1 1 1 1 8
Gråfluesnapper     1 1     1 1     1 1 1 1 1 9
Dvergfluesnapper             1           1     2
Svarthvit fluesnapper     1 1 1       1     1 1 1 1 8
Svartmeis   1                       1   2
Granmeis     1                         1
Blåmeis 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 12
Kjøttmeis 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Trekryper                           1   1
Tornskate           1         1 1 1     4
Skjære                         1 1 1 3
Kråke 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Ravn 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Stær 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Rosenstær               1         1     2
Gråspurv   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Pilfink                           1   1
Bokfink   1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 11
Bjørkefink 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Grønnfink 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Bergirisk   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Gråsisik     1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Brunsisik   1     1     1       1 1 1 1 7
Polarsisik       1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 10
Båndkorsnebb                       1       1
Grankorsnebb                       1       1
Furukorsnebb                       1 1     2
Kjernebiter                             1 1
Rosenfink   1     1     1     1   1     5
Dompap                       1       1
Lappspurv       1         1 1 1 1 1 1 1 8
Snøspurv   1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 12
Dvergspurv         1         1 1     1 1 5
Sivspurv   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Gulspurv 1                             1
Antall arter 34 70 64 70 70   46 62 61 68 76 96 86 104 96  


2 kommentarer: