onsdag 9. oktober 2013

Træntramp 2006 - 26. - 30. september

Roar Rismark og Terje Kolaas (tidvist i selskap med Lars Thomas Poppe og Morten Mørkved) trampa Træn 26. - 30. september 2006. Dessverre tidvist belemra med gråspurvrelaterte forpliktelser, men den 26. september seiler likevel opp som en av de bedre dager i træntrampens historie med 50 arter - busksanger, dvergspurv, turteldue, hauksanger, gulbrynsanger, bøksanger, lappiplerke, rosenfink og kvartbekkasin inkludert. RRi fant Trænas første sibirpiplerke den 29. Totalt artsantall endte på 71 arter.

Bøksanger
Dvergspurv
Tricky og bleik busksanger fikk tankene inn på hippolais en stakket stund...


Gulbrynsanger
Rosenfink
Turteldue 1
Kvartbekkasin
Turteldue 2
Trænas første sibirpiplerke


Artsliste 26. - 30. september 2006

Hvitkinngås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Ærfugl
Siland
Storlom
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Tårnfalk
Jaktfalk
Tjeld
Heilo
Tundrasnipe
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Steinvender
Tyvjo
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Teist
Turteldue
Sibirpiplerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Lappiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Busksanger
Hauksanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gulbrynsanger
Bøksanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Svarthvit fluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Brunsisik
Polarsisik
Rosenfink
Snøspurv
Dvergspurv
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar