torsdag 10. oktober 2013

Træntramp 2003 - 13. september - 21. oktober

Nok en gang trampa TKo og Morten Mørkved Træna i anledning feltarbeid på gråspurv. To turer; 13. - 14. september på Husøya endte opp med to gulbrynsangere som høydepunkt og totalt 41 arter.

Den 19. oktober - 21. oktober var vi tilbake i kommunen igjen, og trampa Selvær to dager og Husøya en dag. Høydepunkter var tristis gransanger og storlom på Husøya,  og sein gråfluesnapper, kvartbekkasin og ubestemt tikk-spurv på Selvær. Totalt 48 arter.

Artsliste 13. - 14. september 2003 
Grågås
Ærfugl
Smålom
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Heilo
Enkeltbekkasin
Tyvjo
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Rødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Rødvingetrost
Munk
Gulbrynsanger
Gransanger
Løvsanger
Svarthvit fluesnapper
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Sivspurv

Artsliste 19. - 21. oktober 2003
Hvitkinngås
Krikkand
Stokkand
Ærfugl
Havelle
Sjøorre
Siland
Storlom
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Hettemåke
Fiskemåke
Polarmåke
Svartbak
Krykkje
Teist
Flaggspett
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Sidensvans
Gjerdesmett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Møller
Munk
Gransanger
Gråfluesnapper
Granmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Snøspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar