torsdag 10. oktober 2013

Træntramp 2002 - 24. september - 3. oktober

TKo trampa Træna i anledning gråspurvfangst i perioden 24. september - 3. oktober 2002. Sjøfuglskåding på Selvær resulterte i blant annet gråstrupedykker, svartand og polarsvømmesnipe, mens krattlusking på Husøya sørga for Trænas første tundrapiplerke, tartarpiplerke, hauksanger, bøksanger og rosenfink. Sanna ble ikke besøkt. Totalt 71 arter. 

Artsliste 24. september - 3. oktober 2002.
Kortnebbgås
Grågås
Hvitkinngås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Ærfugl
Havelle
Svartand
Siland
Islom
Gråstrupedykker
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Spurvehauk
Dvergfalk
Heilo
Fjæreplytt
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Strandsnipe
Steinvender
Polarsvømmesnipe
Tyvjo
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Alke
Teist
Ringdue
Sanglerke
Låvesvale
Tartarpiplerke
Tundrapiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Gjerdesmett
Buskskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Hauksanger
Møller
Hagesanger
Munk
Bøksanger
Gransanger
Løvsanger
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Bergirisk
Gråsisik
Brunsisik
Rosenfink
Snøspurv
Sivspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar